Leidimas 23.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.2.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Duomenų langeliai

Pakeitimai:

  • Detalizavimo languose fonas padarytas šviesiai pilkas, tam kad išsiskirtų baltuose Windows 7 ir Windows 8 languose.
  • Visuose kituose languose jei langelis privalomas ir neužpildytas, fonas yra geltonas.
Duomenų lentelės Jei duomenų lentelėje yra būtinas bent vienas įrašas, kol nėra įrašų fonas yra geltonas.
Excel ataskaitos Grupinių eilučių fonas padarytas šviesiai pilkas. Pvz.: PRK > Ataskaitos > Skolos > Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros.
Nuostatos Duomenų bazės administratoriui (vartotojas "sa") leidžiama koreguoti visų modulių nuostatas.

Modulis "Saugumas"

Langas "Objektai" Duomenų bazės administratoriui (vartotojas "sa") leidžiama koreguoti duomenis.

Modulis "Didžioji knyga"

Veiksmas "Valiutų kursų importavimas iš LB" Pritaikyta tam, kad nuo spalio 1 d. Lietuvos Bankas nebepateikia lito kurso.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Pinigų konvertavimas".

Modulis "Prekyba"

Konsignacinių kainų pasiūlymas Jei konsignaciniame sandėlyje nėra prekės likučio, tuomet konsignacinė kaina siūloma remiantis kliento kaina. Laikoma, kad klientas yra tokia įmonė, kurios pavadinimas sutampa su konsignacinio sandėlio pavadinimu.
Langas "Sąskaitos-faktūros" Sukurtas veiksmas "Sąskaitos-faktūros išsiuntimas el. paštu".
Langas "Užsakymai" Sukurtas veiksmas "Sąskaitos išankstiniam apmokėjimui išsiuntimas el. paštu".
Veiksmas "Priminimų apie pradelstas skolas siuntimas"

Pakeitimai:

  • Panaikintas parametras "Kopijų el. paštas".
  • Siunčiamų priminimų kopijos atsiunčiamos ir prisijungusiam darbuotojui.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Pradinių ilgalaikio turto likučių duomenų importavimas".
Ataskaitos > Kita Sukurta ataskaita "Ilgalaikis turtas", kurioje pateikiamas pavyzdys, kaip turi atrodyti duomenys, pateikiami veiksmui "Pradinių ilgalaikio turto likučių importavimas".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai:

  • "Formos 1-SD duomenų eksportavimas"
  • "Formos 2-SD duomenų eksportavimas"
  • "Formos SAM duomenų eksportavimas"
Nebėra būtinas darbuotojo soc. draudimo pažymėjimo Nr.

Modulis "Procesai"

Užduočių atlikimas ir atšaukimas Pritaikyta procedūroms su kelių lygių lygiagretumu.

Modulis "Autoservisas"

Užduotis "Sąskaitos-faktūros įrašymas" Skolos perkėlimas draudikui atsižvelgia į tai, ar klientas yra PVM mokėtojas.