Leidimas 23.3.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.3.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Biudžetas"
Modulis "Elektroniniai kasos aparatai"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Prisijungimas Prisijungimo metu programai tikrinant licencijas neįskaitomi prisijungimai iš mobilios aplikacijos bei sistemos administratoriaus prisijungimai.

Modulis "Saugumas"

Veiksmai

Sukurtas veikmas "Nacionalinės valiutos keitimas iš LTL į EUR 3 (neliesti)", kuris:

  • Patikslina IT sukaupto nusidėvėjimo konvertavimą, kad uždarant IT modulį nebūtų duodamas pranešimas apie perdėvėtą turtą.
  • Panaikina neteisingai iš LB po 2015.01.01 importuotus valiutų kursus.

Modulis "Didžioji knyga"

Veiksmas "Valiutų kursų importavimas iš LB" Patikslintas veikimas, kai importuojami visų valiutų kursai.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktų išsiuntimas el. paštu".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmas "Formos 1-SD duomenų eksportavimas" Pritaikytas pasikeitusiai formai.
Veiksmas "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" Pritaikytas pasikeitusiai formai.
Veiksmas "Formos SAM duomenų eksportavimas" Pritaikytas pasikeitusiai formai.

Veiksmai:

  • "Darbo užmokesčio imokėjimas"
  • "Avanso išmokėjimas"
Langelyje "Mokėjimo būdas" pasirinkus "Tik pavedimai banko viduje", išmokėjimai įrašomi tik tiems darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodytas bankas sutampa su langelyje "Banko sąskaita" nurodytos banko sąskaitos banku.

Modulis "Biudžetas"

Ataskaitos

Sukurtos ataskaitos:

  • "Biudžeto ir fakto palyginimas pagal mėnesius",
  • "Biudžeto ir fakto palyginimas pagal ketvirčius",
  • "Biudžeto ir fakto palyginimas pagal metus".

Modulis "Elektroniniai kasos aparatai"

Etikečių spausdinimas Lipduke vietoje simbolio "€" spausdinamas tekstas "EUR".