Leidimas 23.3.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.3.2.

Turinys

Modulis "Saugumas"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"

Modulis "Saugumas"

Veiksmas "Nacionalinės valiutos keitimas iš LTL į EUR 2 (neliesti)" Patikslintas iki 2002.02.02 (iki LTL susiejimo su EUR fiksuotu kursu) pirktų prekių savikainų apskaičiavimas.
Veiksmas "Nacionalinės valiutos keitimas iš LTL į EUR 3 (neliesti)" IT sukaupto nusidėvėjimo konvertavimas patikslintas taip, kad uždarant IT modulį nebūtų duodamas pranešimas apie nesudėvėtą arba perdėvėtą turtą.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai:

  • "Pinigų konvertavimas"
  • "Pinigų perkėlimas"
Klaidų pranešimai ir daromų įrašų pastabos išversti į anglų k.

Modulis "Prekyba"

Langas "Sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" Kainos užrakinimas pradedant naujo įrašo įrašymą išjungiamas.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Sąskaitų-faktūrų išsiuntimas el. paštu".
Veiksmas "Periodinių sąskaitų-faktūrų įrašymas" Įrašomų sąskaitų-faktūrų pelningumas imamas iš užsakymo atsakingo darbuotojo, skyriaus ir projekto.
Langas "Sąskaitos-faktūros"

Visuose standartiniuose sąskaitos-faktūros šablonuose padaryti pakeitimai:

  • Prie prekių eilučių užrašas "Užsakymas" rodomas tik tuomet, jei sąskaitoje-faktūroje yra kelių skirtingų užsakymų prekės. Jei tik vieno užsakymo, tuomet užrašas "Užsakymas" rodomas prieš prekių lentelę. Be to, šalia užsakymo numerio pateikiama ir užsakymo nuoroda, jei tokia įrašyta.
  • Prie prekių eilučių rodomos į DB įrašytos pastabos.
Langas "Sąskaitos-faktūros" Sukurta ataskaita "Sąskaita-faktūra su keliomis banko sąskaitomis". Apačioje rodomi einamosios banko sąskaitos rekvizitai ir tų banko sąskaitų, kurių pavadinime yra teksto fragmentas "(SF)" rekvizitai.
Ataskaita "Gautinos prekės" Ataskaitos "Gautinos prekės" parametras "Tiekėjas" filtruoja pagal pirkimo užsakymo tiekėją, o ne pagal prekės kortelėje nurodytą standartinį prekės tiekėją, kaip anksčiau.
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos "Gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras" ir "Išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras" išverstos į anglų k.