Leidimas 23.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.4.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"

Bendri pakeitimai

Word ataskaitos Sukurta galimybė sukuriamas ataskaitas užrakinti. Ši galimybė naudojama el. paštu siunčiamiems dokumentams užrakinti, kad siunčiamos bylos atitiktų PDF funkcionalumą.

Modulis "Saugumas"

Vartotojo parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Neleidžiama koreguoti dokumentų ataskaitų". Vartotojui nurodžius šį parametrą, ataskaitos formuojamos Word'e (sąskaitos-faktūros, kasos pajamų/išlaidų orderiai, priminimai apie pradelstas skolas) vartotojui pateikiamos "tik skaitymui", t. y. jis negali keisti jų turinio.
Vartotojo parametrai Sukurtas vartotojo parametas "Neleidžiama parduoti esant pradelstai kliento skolai". Vartotojui nurodžius šį parametrą, sąskaitos-faktūros įrašymo metu esant pradelstai kliento skolai vartotojui duodamas ne tik pranešimas, bet ir neleidžiama įrašyti sąskaitos-faktūros.
Vartotojo parametrai Sukurtas vartotojo parametas "Neleidžiama parduoti viršijant kliento debeto ribą". Vartotojui nurodžius šį parametrą, sąskaitos-faktūros įrašymo metu viršijus klientui nustatytą debeto ribą vartotojui duodamas ne tik pranešimas, bet ir neleidžiama įrašyti sąskaitos-faktūros.

Modulis "Prekyba"

Langas "Įmonės" Gali būti įrašomos kelios įmonės su vienodu PVM mokėtojo kodu, nes dukterinės įmonės turi skirtingą įmonės kodą, tačiau PVM mokėtojo kodas yra tas pats.
Operacijos Klaidos pranešimas "Nurodytą pabaigos datą yra neigiamų prekių likučių." patikslintas nurodant konkrečią datą.
Ataskaita "Išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras" Išskirtos apmokestinamosios sumos ir PVM sumos pagal skirtingus PVM tarifus.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai

Sukurtas veiksmas "Darbo užmokesčio priedų importavimas". Parametrai:

  • Priskaitymų data,
  • Priskaitymų tipas,
  • Byla. XLSX formatu pateikti stulpeliai "Darbuotojo kodas", "Skyriaus pilnas kodas", "Projekto pilnas kodas", "Suma".

Veiksmas papildo nurodytą datą padarytus atitinkamų darbuotojų darbo užmokesčio priskaitymus atitinkamomis sumomis. Mokesčiai ir pritaikytas NPD perskaičiuojami automatiškai.