Leidimas 23.4.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.4.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Prekių likučiai Sukurta ataskaita "Surinktos prekės". Ši ataskaita rodo su Optimum Android programėle surinktų prekių sąrašą. Ji gali būti naudinga sandėlio inventorizavimio ar kitoms logistikos užduotims atlikti. Prekes vienu metu gali rinkti (skaičiuoti) keli darbuotojai.
Veiksmai > Sąskaitų-faktūrų išsiuntimas el. paštu

Pakeitimai:

  • Jei klientas yra ne Lietuvos įmonė, siunčiama ne ataskaita "Sąskaita-faktūra", o ataskaita "Sąskaita-faktūra (EN)".
  • Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo ignoruojamas parametras "Siuntėjo el. paštas" ir vietoje jo visuomet buvo naudojamas "Organizacijos" modulio nuostatose nurodytas įmonės el. paštas.
Veiksmai > Priminimų apie pradelstas skolas siuntimas el. paštu Jei klientas yra ne Lietuvos įmonė, siunčiama ne ataskaita "Priminimas apie pradelstas skolas", o "Priminimas apie pradelstas skolas (EN)".
Veiksmai > Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktų siuntimas el. paštu Jei klientas yra ne Lietuvos įmonė, siunčiama ne ataskaita "Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktas", o "Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktas (EN)".

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Ilgalaikio turto apskaitos kortelės Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo neteisingai rodomas naudingo tarnavimo laiko matas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai Sukurtas veiksmas "Atsiskaitymo lapelių siuntimas el. paštu".
Operacijos > Tabelis Ištaisyta klaida, dėl kurios su rusiškais Windows regioniniais nustatymais nebuvo galima įrašyti ar koreguoti įrašų, kurių kalendorinė diena nuo 13 iki 31.
Ataskaitos > Datos suvestinė > Atostogų likučiai Į darbo stažą be PV, PB ir NN laiko tipų neįskaičiuojami ir laiko tipai NP bei PK.