Leidimas 23.4.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.4.3.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės koregavimas" Skirsnyje "Logistika" šalia langelio "Neto svoris" sukurtas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas). Jį paspaudus pasiūloma skirsnyje "Sudėtis" nurodytų prekių kiekių neto svorių suma.

Modulis "Autoservisas"

Langai:

  • "Dalių/subrangos pirkimo eiga"
  • "Darbo detalizavimas"
Dalių pirkimo eigoje pažymint "Pasirinkta", "Užsakyta", "Gauta" ir "Perduota" yra pateikiamas dialogas, kuriame galima nurodyti tiekėją, pirkimo kainą bei pardavimo kainą. Be to, automatiškai pažymima "Pasiūlyta".