Leidimas 24.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Meniu "Pagalba" > "Rašykite info@optimum.lt" į el. pašto žinutės temą (subject) įrašomas įmonės pavadinimas, serveris, duomenų bazė ir vartotojas.

Modulis "Prekyba"

Visi langai su langeliu "Įmonė" Jei savo telefone naudojate Optimum Android programėlę ir priimate vienos iš Optimum duomenų bazėje esančių įmonių skambutį, visuose naujai atidaromuose languose įmonė nustatoma automatiškai į tą, iš kurios priimamas skambutis.
Visi langai su langeliu "Kontaktinis asmuo" Jei savo telefone naudojate Optimum Android programėlę ir priimate vieno iš Optimum duomenų bazėje esančių kontaktinių asmenų skambutį, visuose naujai atidaromuose languose įmonė ir/arba kontaktinis asmuo nustatomi automatiškai į tą, iš kurio priimamas skambutis.
Langas "Grąžinimo koregavimas"

Grąžinimų numeriai siūlomi tokiu pačiu principu, kaip ir sąskaitų-faktūrų numeriai:

 • Numeris gali būti pasiūlytas nurodžius seriją ir paspaudus mygtuką "A".
 • "Saugumo" modulyje vartotojo koregavimo lange galima nurodyti parametrą "Grąžinimų serija". Tuomet tam vartotojui automatiškai bus siūlomi grąžinimų numeriai iš nurodytos serijos.
Meniu "Ataskaitos" > "Apyvarta" Sukurta ataskaita "Apyvarta pagal prekes (su pardavimo pastabomis)". Ši ataskaita gali būti naudinga mažmeninės prekybos suteiktų nuolaidų pateisinimų peržiūrai arba parduotų prekių serijinių numerių paieškai, jei jie nurodomi lange "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" langelyje "Pastabos".
Veiksmas "Gamybos žaliavų išlaidavimas" Sukurtas parametras "Žaliavų sandėlys".
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros" Veiksmo "Atskaitingo asmens apmokėjimo įrašymas" įmonių įsiskolinimo operacija nepririšama prie pirkimo sąskatos-faktūros operacijos jei joje yra kredituojamų sąskaitų (pvz. atvirkštinio PVM korespondencijos). Tai padaryta tam, kad darant avanso apyskaitos ataskaitą nebūtų duodamas klaidos pranešimas "Be nurodytos sąskaitos yra ir kitų kredituojamų sąskaitų".

Modulis "Darbo užmokestis"

Mėnesinės algos apskaičiavimimas Jei yra prieššventinių dienų darbo laiko sutrumpinimas, tabelyje pildomas sutrumpintas laikas, tačiau apskaičiuojant mėn. DU laikoma, kad buvo dirbta be sutrumpinimo. Šis pakeitimas turės įtakos tik tais atvejais, kai dirbama ne visą mėnesį, kuriame yra prieššventinių dienų darbo laiko sutrumpinimų.

Veiksmai:

 • "Formos 1-SD duomenų eksportavimas"
 • "Formos 2-SD duomenų eksportavimas"
 • "Formos SAM duomenų eksportavimas"
Langeliuose 11 ir 13 įrašomos "Organizacijos" modulio nuostatose langelyje "Vyriausiasis buhalteris" nurodyto darbuotojo pareigos ir vardas/pavardė. Pakeitimo priežastis - Sodros sistemoje su el. parašu formas dažniau pateikia vyr. buhalteriai negu įmonių vadovai.

Modulis "Procesai"

Langas "Naujos procedūros užduoties įrašymas" Sukurtas langelis "Atlikimo pastabos būtinos".
Langas "Naujo procedūros užduoties tęsinio įrašymas" Sukurtas langelis "Pastabos būtinos".
Langas "Naujo procedūros užduoties darbuotojo įrašymas" Panaikinti stulpeliai "Skyrius", "Projektas", "Pareigos". Jei visoje lentelėje nenurodomas nė vienas darbuotojas, laikoma, kad užduotį gali atlikti bet kuris darbuotojas.
Langas "Naujos procedūros užduoties įrašymas" Skirsnyje "Darbuotojai" langelyje "Paskyrimo būdas" vietoje "Rankinis" standartiškai siūloma "Savarankiškas".
Užduočių teisės Veiksmų su užduotimis teisės "Saugumo" modulyje nepriskiriamos, nes jos priklauso nuo procedūroje suteiktų teisių.
Automatinis užduoties vykdytojo pasiūlymas Jei iki užduoties atlikimo termino pagal tabelį darbuotojas nedirba, tuomet užduotis jam nėra siūloma.
Langas "Užduotys"

Pakeitimai:

 • Sukurtas stulpelis "Pastabos". Jei užduotis turi pastabas, jame rodoma pastabų piktograma. Užvedus pelytę virš piktogramos, "tooltip'e" parodomas pastabų tekstas.
 • Sukurtas stulpelis "Priedai", kuriame rodoma, ar užduotis turi faktišai pridėtų priedų. Skiriasi nuo anksčiau buvusio stulpelio "Priedai" tuo, kad ankstesnis stulpelis rodė, kad užduotis gali turėti priedų.
 • Panaikinti sulpeliai "T", "P", "S".
 • Užvedus pelytę ant stulpelio "Darbuotojas", parodomi darbuotojo vardas ir pavardė.
Langas "Užduoties atlikimas"

Pakeitimai:

 • Sukurta galimybė nurodyti pastabas tęsinio vykdytojui.
 • Kai užduotis turi daugiau negu vieną tęsinį, rodoma supaprastinta vartotojo sąsaja.
Langas "Užduotys" Sukurtas veiksmas "Užduoties perdavimas". Šį veiksmą gali atlikti tiek pats darbuotojas, kuriam užduotis paskirta, tiek bet kuris užduoties pavaduojantis darbuotojas. Perduodant užduotį galima tiek nurodyti konkretų darbuotoją, kuriam užduotis perduodama, tiek nenurodyti jokio. Pastaruoju atveju užduotis tampa matoma pasiskyrimui visiems galintiems ją atlikti darbuotojams.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Autoserviso modulio nuostatų koregavimas"

Pakeitimai:

 • Skirsnyje "Vartosena" bloke "Darbas" sukurta galimybė visame "Autoserviso" modulyje padaryti nematomais tuos funkcionalumus, kuriais nėra naudojamasi. T. y.: draudimas, patikra, operacijos, paskyros, dalys, subranga, prekės, papildomos paslaugos.
 • Skirsnyje "Kita" sukurtas langelis "Standartinis klientas". Užpildžius šį langelį, naujuose darbuose, kuriuose klientas nėra identifikuojamas (pvz. mažmeninis vienkartinis klientas) bus užpildomas automatiškai.
Langas "Darbo koregavimas" Sukurtas langelis "Kontaktinis telefonas". Šis langelis yra naudingas tuo, kad ne visuomet yra būtinas pilnas kliento aprašymas (pvz. mažmeninis vienkartinis klientas), tačiau telefonas reikalingas visuomet.
Automobilio patikra

Sukurta galimybė atlikti vizualinę priimamo automobilio patikrą. Tam sukurta:

 • Meniu "Duomenys" > "Patikros operacijos" vieną kartą aprašoma, kas turi būti patikrinama.
 • Optimum Android programėlės pagalba įrašomas tikrinamų automobilio vietų įvertinimas bei pastabos. Be to, šios programėlės pagalba gali būti padarytos tikrinamų vietų nuotraukos.
 • Informuojant klientą apie patikros rezultatus, programoje nurodomas kliento pasirinkimas dėl pastebėtų defektų remontavimo - remontuoti, priminti ateityje ar nedaryti nieko. Tam gali būti naudojama ir naujai sukurta ataskaita "Patikros ataskaita".
 • Sukurta ataskaita "Patikrų suvestinė", kuri padeda iš naujo klientams pasiūlyti atidėtas remonto paslaugas.
Užduotis "Naujo darbo registravimas"

Patobulintas naujo darbo registravimas:

 • Anksčiau remontuoto automobilio duomenis galima rasti pagal registracijos Nr. (buvo ir anksčiau) bei kontaktinį telefono Nr. Jei yra keli variantai (tas pats kontaktinis telefonas "atveža" skirtingus automobilius), visi galimi variantai parodomi pasirinkimui.
 • Jei naudojama Optimum Android programėlė, kontaktinis telefonas užsipildo automatiškai pagal priimamo telefono skambučio numerį.
 • Sukurtas supaprastintas naujo kliento įrašymo/koregavimo langas.
Visi langai su langeliu "Darbas" Jei savo telefone naudojate Optimum Android programėlę ir priimate vieno iš Optimum duomenų bazėje esančių darbų kontaktinio telefono skambutį, visuose naujai atidaromuose languose darbas nustatomas automatiškai į tą, iš kurio kontaktinio telefono priimamas skambutis.
Visi langai su grafiniu paskyrų vaizdavimu Paskyros tooltip'e be kitos informacijos rodomos ir remonto operacijos pastabos.
Sąmatų importavimas iš skaičiuoklių Importuojant sąmatą dalių kaina įrašoma ne tik į langelį "Sąmatos vienteto kaina, bet užpildomi ir pardavimo duomenys, t. y. "Vieneto kaina", "Nuolaida", "PVM tarifas", "Kaina su PVM".
Visi dalių pirkimo eigos langai Dalių pirkimo eigos pildymo languose automatiškai užpildomas blokas "Pardavimas", jei šie duomenys DB jau yra. Tai padaroma nelaukiant, kol bus užpildytas blokas "Pirkimas".
Langas "Darbai" Sukurta ataskaita "Keičiamų dalių sąrašas", kurioje pataikiama informacija apie pažymėtus darbus.
Ataskaita "Paskyrų suvestinė pagal darbuotojus" Papildyta stulpeliu "Gedimas".

Modulis "Kasos terminalai"

POS darbo vietos

Mažmeninės prekybos funkcionalumas iškeltas į atskirą modulį. Privalumai:

 • Paprastesnis kasos aparatų konfigūravimas, nes visų kasos aparatų konfigūracijos saugomos vienoje programos lentelėje. Galimas patogus centralizuotas peržiūrėjimas, kopijavimas bei koregavimas. Konfigūracijos įrašymui nereikalingos Windows administravimo teisės.
 • Paprastesnis vartotojų teisių suteikimas - pardavėjoms nėra būtina matyti "Prekybos" modulį.
Kasos aparatų skyriai Sukurta galimybė nurodyti atskirus skyrius skirtingiems PVM tarifams ir prekių grupėms. Tai gali būti reikalinga prekiaujant akcizinėmis prekėmis bei tauriųjų metalų lydiniais.

Langai:

 • "Dovanų kupono pardavimo įrašymas"
 • "Avanso priėmimo įrašymas"
Sukurta galimybė priimti apmokėjimą banko kortele.
Langas "Pardavimo įrašymas"

Pakeitimai:

 • Jei nurodoma, kad spausdinama sąskaita-faktūra, po čekio įrašymo ataskaita atsidaro automatiškai.
 • Sukurtas langelis ir stulpelis "Vieneto kaina su PVM".
Meniu "Operacijos" > "Avanso priėmimo įrašymas" Sukurta nauja operacija.