Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 24.3.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.3.0.

Bendri pakeitimai

Greitasis skambinimas Skurta galimybė detalizavus darbuotoją, įmonę, kontaktinį asmenį, autoserviso darbą arba autoserviso darbo procesą Optimum Android aplikacijoje vienu mygtuko paspaudimu paskambinti Optimum Windows programoje detalizuoto įrašo telefono numeriu.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Užsakymų filtravimas"
  • "Pirkimo užsakymų filtravimas"
Sukurtas filtras "Nuoroda".
Langas "Sąskaitos-faktūros" Sukurtas veiksmas "Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas". Jį atlikus įrašomas prie sąskaitos-faktūros operacijos pririštas įmonių įsiskolinimo operacijos įrašas.
Langas "Sąskaitos-faktūros"

Visose standartinėse sąskaitos-faktūros ataskaitose atsižvelgiama į įrašytą atvirkštinio PVM taikymo operaciją. Jei tokia yra, tuomet:

  • Tikrinama, ar atvirkštinio PVM suma sutampa su sąskaitos-faktūros PVM suma. Jei ne, duodamas klaidos pranešimas.
  • Suma žodžiais nurodoma sąskaitos-faktūros suma be PVM.
Ataskaitos > Apyvarta Sukurta ataskaita "Detalizuota apyvarta"

Modulis "Darbo užmokestis"

Darbo užmokesčio priskaitymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo darant priskaitymą už prieššventinę dieną, kuri yra savaitgalį.
Veiksmas "Formos SAM duomenų eksportavimas" Pritaikytas pasikeitusiai formai.