Leidimas 24.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.4.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"

Bendri pakeitimai

Visi duomenų ir operacijų langai Po naujo įrašo įrašymo, kopijavimo, koregavimo arba panaikinimo automatiškai padaromas vaizdo atnaujinimas.
Spec. katalogo atnaujinimas Patobulintas spec. katalogo atnaujinimas, kad rečiau pasitaikytų situacijos, kai duodamas klaidos pranešimas "Spec. katalogo atnaujinimas nutrūko dėl klaidos".

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Valiutos kurso įrašymas" Langelyje "Kursas" padidintas tikslumas nuo 6 iki 8 skaitmenų po kablelio. To prireikė įsivedus EUR ir smulkių valiutų, tokių kaip RUB, kursams tapus dar mažesniems.

Modulis "Prekyba"

Ataskaita "Apyvarta" > "Detalizuota pirkimų apyvarta"

Sukurta. Šios ataskaitos pagalba galima patikrinti, kiek padidėjo/sumažėjo perkamų prekių kaina. Yra du tikrinimo būdai:

  • Stulpelyje "Vieneto kainos pokytis", kuris yra stulpelių grupėje "Tiekėjo valiuta", pateikiamas palyginimas su ankstesniu tos pačios prekės pirkimu iš to paties tiekėjo.
  • Stulpelyje "Vieneto kainos pokytis", kuris yra stulpelių grupėje "EUR", pateikiamas palyginimas su ankstesniu tos pačios prekės pirkimu neatsižvelgiant iš kurio tiekėjo ta prekė buvo pirkta. Ši informacija aktuali tik toms prekėms, kurios gali būti perkamos iš skirtingų tiekėjų.
Išlaiduotų prekių savikainų apskaičiavimas Patobulinta išlaiduotų prekių savikainų apskaičiavimo procedūra. Klaidos pranešimas "Yra neigiamų prekių likučių" duodamas tik tuomet, kai neigiami likučiai yra su tomis prekėmis, kurių savikainos skaičiuojamos. Jei yra kitų prekių neigiamų likučių, klaidos pranešimas nėra duodamas.
Langas "Sąskaitos-faktūros" Sukurtas veiksmas "Atvirkštinio PVM operacijos panaikinimas".
Langas "Sąskaitos-faktūros" Ataskaitoje "Sąskaita-faktūra (EN)" ištaisyta klaida, dėl kurios apmokėjimo sąlygos buvo pateikiamos su žodeliu "Iki" vietoje "Till".

Langai:

  • "Užsakymai"
  • Sąskaitos-faktūros"
Visuose standartiniuose šablonuose prie prekių eilučių rodomos į DB įrašytos pastabos. Kadangi laikoma, kad tai yra prekės pilno aprašymo dalis, jos rodomos iš karto po prekės aprašymo ir kita informacija (pvz.: užsakymo Nr., pristatymo data) pateikiama po pastabų.
Langas "Sandėlio pajamų orderio įrašymas" Ištaisyta klaida, dėl kurios kopijuojant prekių sąrašą iš Windows Clipboard'o nebuvo leidžiama nurodyti prekės savikainą lygią 0.

Modulis "Autoservisas"

Integracija su Audatex Pritaikyta pasikeitusiam Audatex integracijų web servisui.

Modulis "Kasos terminalai"

Apmokėjimo įrašymas Pardavimo ir grąžinimo apmokėjimas galimas tik tuomet, kai dokumento prekių PVM tarifai sutampa su prekių standartiniais PVM tarifais.