Leidimas 24.4.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.4.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"

Bendri pakeitimai

Langeliai "Vardas" ir "Pavardė" Praplėsti iki 25 simbolių.
Word ataskaitos Paveikslėlių bei formų langelių koordinatės gali būti nurodomos milimetro dalimis.

Modulis "Saugumas"

Vartotojų parametrai Sukurtas parametras "Nerodomi darbuotojo asmeniniai duomenys". Vartotojui nurodžius šį parametrą, lange "Detalizavimas" rodomi tik skirsniai "Bendri duomenys", "Ryšys", "Priedai" ir "Istorija".
Vartotojų parametrai Sukurtas parametras "Nerodomas kasos likutis". Vartotojui nurodžius šį parametrą, lange "Kasos detalizavimas" nerodomas langelis "Likutis", o lange "Kasos" stulpelis "Likutis".
Vartotojų parametrai Sukurtas parametras "Nerodomas banko sąskaitos likutis". Vartotojui nurodžius šį parametrą, lange "Banko sąskaitos detalizavimas" nerodomas langelis "Likutis", o lange "Banko sąskaitos" stulpelis "Likutis".

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Avpyvarta Ataskaitoje "Detalizuota apyvarta" sukurtas stulpelis "Pastabos", kurio duomenys imami iš lango "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" langelio "Pastabos".
Ataskaitos > Apyvarta

Ataskaitoje "Detalizuota pirkimų apyvarta" padaryti patikslinimai:

  • Ištaisyti klaida, dėl kurios stulpelių grupėje "EUR" esančiame stulpelyje "Vieneto kainos pokytis" buvo atsižvelgiama į tai, iš kokio tiekėjo prekė buvo pirkta anksčiau.
  • Stulpelyje "Vieneto kaina" rodomi visi numatyti skaitmenys po kablelio.
  • Sukurtas stulpelis "Pastabos", kurio duomenys imami iš lango "Naujos pirkimo sąskaitos-faktūros prekės įrašymas" langelio "Pastabos".

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Naujos darbo sutarties įrašymas" Skirsnyje "Darbo grafikas" sukurtas mygtukas "Prasukimas į pirmą dieną", skirtas slenkančių darbo grafikų priderinimui prie darbo sutarties pradžios datos. Pasirinkus įrašą, kurio diena nėra 1, ir paspaudus šį mygtuką, visas darbo grafikas prasukamas taip, kad pasirinkto įrašo diena tampa pirma slenkančio grafiko diena.

Modulis "Procesai"

Duomenų bazė Užduočių ir proceso valdymo procedūros globalizuotos ir išversto į anglų k.
Langas "Užduotys" Ištaisyta klaida, dėl kurios stulpelio "Procesas" pločio pakeitimas automatiškai pakeisdavo ir stulpelio "Užduotis" plotį.