Leidimas 24.5.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.5.2.

Turinys

Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"

Modulis "Pinigai"

Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas (SEPA) Jei nėra duomenų eksportavimui, duodamas klaidos pranešimas.

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Kiti veiksmai > Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo neteisingai apskaičiuojama atvirkštinio PVM suma, kai sąskaitoje-faktūroje yra prekių su nuolaida. Būtina patikrinti visas sąskaitas-faktūras, kurioms įrašyta atvirkštinio PVM operacija. Jei yra prekių su nuolaida, reikia panaikinti atvirkštinio PVM operaciją ir įrašyti ją iš naujo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys > Kiti veiksmai Sukurtas veiksmas "Darbo grafiko kopijavimas". Patogu pasinaudoti, kai keičiasi slenkantis grafikas daugeliui darbuotojų, kas dažnai pasitaiko gamyboje.
Veiksmai > Grupinio mokėjimo eksportavimas (SEPA) Veiksmas patikslintas tam, kad tiktų Swedbank elektroninei bankininkystei.
Veiksmai > Formos FR0573 duomenų eksportavimas Veiksmas pritaikytas nuo 2015 m. pradžios įsigaliojusių NPD ir PNPD sumų eurais.