Leidimas 25.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 25.0.0.

Turinys

Modulis "Saugumas"
Modulis "Organizacija"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"

Modulis "Saugumas"

Langas ""Saugumo" modulio nuostatų koregavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios prisijungimo metu nebuvo galima pakeisti lic. skaičiaus jei "Saugumo" modulio nuostatų langas turi spec. laukų.

Modulis "Organizacija"

Ataskaitos > Darbuotojai:

 • Darbuotojų gimtadieniai
 • Darbuotojų telefonai
Sukurti stulpeliai "Pareigos" ir "Skyrius".

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Sąskaitos koregavimas" Sukurtas langelis "Standartinis Nr." Jis ateityje bus reikalingas pateikiant duomenis VMI, jei įmonės naudojamas sąskaitų planas nesutampa su VMI brukamu nauju pavyzdiniu sąskaitų planu. Įmonės sąskaitų planas galės likti toks koks yra prisitaikytas pagal savus poreikius, o operacijų korespondencijos VMI bus perduodamos su rekomenduojamu sąskaitos numeriu, kuris ir turėtų būti įrašomas į šį naujai sukurtą langelį.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai:

 • Mokėjimo pavedimų eksportavimas
 • Tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas
Šie veiksmai eksportuoja duomenis SEPA formatu, o atskiri veiksmai su prierašu "(SEPA)" panaikinti.
Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas Sukurtas parametras "Eksportuojami grupiniai DU pavedimai", nes skirtingi bankai juos apdoroja skirtingai.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė:

 • Gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras
 • Išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras
Sukurti parametrai "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas".

Veiksmai:

 • Formos FR0564 duomenų eksportavimas
 • Formos FR0671 duomenų eksportavimas
 • Formos FR0672 duomenų eksportavimas
Sukurti parametrai "Darbuotojas", "Skyrius", "Projektas".
Veiksmai > Formos FR0672 duomenų eksportavimas Nepildomas langelis 16, nes gąžinimo operacijoms jame įrašius 0 duodama klaida.
Langas "Muito tarifų tipo koregavimas" Sukurtas langelis "Intrastato prekės pavadinimas".

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė:

 • Intrastato išvežimo duomenys
 • Intrastato įvežimo duomenys
Prekės, kurioms priskirtas muito tarifo tipas su nurodytu intrastato prekės pavadinimu, susumuojamos į vieną eilutę.
Veiksmai > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas Avildai Prekės, kurioms priskirtas muito tarifo tipas su nurodytu intrastato prekės pavadinimu, eksportuojamas bendras pavadinimas, kad ataskaitoje būtų susumuojama į vieną eilutę.

Modulis "Procesai"

Langas "Proceso koregavimas"

Sukurtas langelis "Išeities procesas". Jei procesas nėra savarankiškas, o yra kito proceso dalis, tuomet šiame stulpelyje nurodomas išeities procesas.

Susijęs funkcionalumas:

 • Subprocesas gali būti pradedamas tik vykdomame procese.
 • Procesas baigiamas, kai visi subprocesai yra baigti arba atšaukti.
 • Proceso sustabdymas/atnaujinimas/atšaukimas atitinkamai pakeičia visų subprocesų būseną.
 • Proceso prioriteto keitimas pakeičia visų susijusių procesų prioritetus.

Langai:

 • Procesai
 • Užduotys
Kontekstiniame meniu sukurtas punktas "Subproceso pradžia".
Langas "Proceso detalizavimas"

Pakeitimai:

 • Skirsnyje "Bendri duomenys" sukurtas blokas "Susiję procesai".
 • Skirsnyje "Užduotys" sukurtas mygtukas "Tik pasirinktas procesas".
 • Skirsnyje "Užduočių priedai" sukurtas mygtukas "Tik pasirinktas procesas".
Langas "Najo procedūros užduoties priedo įrašymas" Tikrinama, ar nurodytas priedo pavadinimas arba plėtinys neturi bylų pavadinimams neleistinų simbolių (\/:*?"<>|).
Veiksmai > Proceso priedo įrašymas Sukurta galimybė vienu veiksmu pridėti daug priedų, jei tai numatyta procedūroje.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Pelningumo duomenys visuomet sutampa su susijusio proceso darbuotoju, skyriumi ir projektu.
Langas "Darbų filtravimas" Skirsnyje "Eiga" sukurtas filtras "Filtruojama data".
Grafinis paskyrų planavimas Drag-drop žingsnis nuo 10 min. sumažintas iki 5 min.

Modulis "Kasos terminalai"

Langai:

  Pardavimo įrašymas
  Grąžinimo įrašymas

Patobulintas veikimas dėl tam tikrais atvejais duodamo klaidos pranešimo "Duplicate key..."