Leidimas 25.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 25.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Ryšys du duomenų baze Dėl nepatikimo kompiuterių tinklo ir interneto nutrūkus ryšiui su duomenų baze, ryšys pabandomas atstatyti automatiškai. Klaidos pranešimas apie nutrūkusį ryšį duodama tik nepavykus šiam pakartotino prisijungimo bandymui.
Detalizavimo langų skirsnis "Priedai" Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kurie JPG priedai dėl sumažinimo tapdavo ištęsti.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės > Koregavimas Skirsnyje "Sudėtis" sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas".
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos > Sąskaita-faktūra Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais buvo rodomas 1 ct. PVM nors PVM tarifas lygus 0.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Kiti veiksmai > Sąskaitos-faktūros išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.
Operacijos > Užsakymai > Kiti veiksmai > Sąskaitos išankstiniam apmokėjimui išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.
Operacijos > Užsakymai > Kiti veiksmai > Sąskaitos-faktūros įrašymas Į įrašomos sąskaitos-faktūros pelningumą įrašomi užsakymo darbuotojas, skyrius ir projektas.
Operaciojos > Pirkimo užsakymai > Kiti veiksmai > Pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas Į įrašomos pirkimo sąskaitos-faktūros pelningumą įrašomi pirkimo užsakymo darbuotojas, skyrius ir projektas.
Operacijos > Sandėlio inventorizavimo įrašymas

Pakeitimai:

  • Skirsnyje "Prekės" paspaudus mygtuką "A" (Automatinis pasiūlymas) sukurtas naujas meniu "Nenurodytų prekių prilyginimas 0".
  • Kopijuojant prekes iš Windows Clipboard ir iš CSV bylos pasikartojančių prekių kodų kiekiai susumuojami.
Veiksmai > Sąskaitų-faktūrų išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.
Veiksmai > Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo akto išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.
Veiksmai > Priminimų apie pradelstas skolas išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.
Veiksmai > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas Avildai Panaikintas.
Veiksmai > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas Sukurtas.
Veiksmai > Formos FR0672 duomenų eksportavimas Sukurtas parametras "Įmonės kodas būtinas". Nurodžius "Taip", veiksmas veikia kaip iki šiol. Nurodžius "Ne", programa netikrina, ar visos įmonės, kurioms buvo pardavimų, turi įmonės kodą. Tai aktualu tiems, pas ką didžiąją pirkėjų dalį sudaro fiziniai asmenys, kurie asmens kodo nurodyti neprivalo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Laiko suvestinė Filtravimui pagal skyrių ir projektą imami tabelio, o ne darbuotojo kortelėje nurodyti duomenys.
Veiksmai > Atsiskaitymo lapelių išsiuntimas el. paštu Sukurta galimybė nurodyti žinutės tekstą.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys > Kiti veiksmai > Atlikimas Jei terminas ilgesnis, negu 160 val. (4 darbo savaitės), tuomet švenčių dienos ir savaitgaliai nemodeliuojami ir terminas skaičiuojamas darbo savaitėmis.
Operacijos > Procesai > Detalizavimas Skirsnyje "Užduočių priedai" sukurtas mygtukas "Visas ekranas", kuris šio skirsnio duomenis atidaro atskirame visą ekraną užimančiame lange. Tai patogu, norint peržiūrėti priedus stambesniu planu.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Atliktų užduočių suvestinė pagal darbuotojus ir užduotis".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Atliktų užduočių suvestinė pagal užduotis ir darbuotojus".

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Koregavimas > Operacijos > Koregavimas Darbuotojų užimtumo grafike rodomos "Procesų" modulio užduotys.
Operacijos > Darbai > Kiti veiksmai > Audatex sąmatos importavimas Patobulinta sąsaja su Audatex.
Operacijos > Paskyros Darbuotojų užimtumo grafike rodomos "Procesų" modulio užduotys.
Ataskaitos > Efektyvumo rodikliai Sukurtos ataskaitos "Darbuotojų operacijų efektyvumo rodikliai" ir "Darbų operacijų efektyvumo rodikliai", atitinkančios pasaulyje naudojamus standartinius autoserviso rodiklius.
Užduotis "Operacijos suplanuotos" Darbuotojų užimtumo grafike rodomos "Procesų" modulio užduotys.