Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 26.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 26.0.0.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Muito tarifų tipai > Naujo įrašo įrašymas

Lange "Naujo muito tarifų tipo įrašymas" padaryti pakeitimai:

  • Panaikintas langelis "Svoris būtinas".
  • Langelis "Intrastato prekės pavadinimas" pervadintas į "Prekės pavadinimas".
  • Sukurtas langelis "Papildomas matas".
Duomenys > Prekės > Naujo įrašo įrašymas Lange "Naujos prekės įrašymas" skirsnyje "Logistika" sukurtas langelis "Papildomo mato kiekis", skirtas intrastato deklaracijų formavimui.
Veiksmai > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas

Pakeitimai:

  • Papildyta spec. matavimo vienetais, įvertinamas daugiklis konvertavimui į spec. matavimo vienetą.
  • Neįskaičiuojamos pozicijos su savikaina lygia 0.
  • Imami tik pirmi 8 kombinuotosios nomenklatūros kodo skaitmenys.
  • Vietoje klaidų pranešimų apie atskiras prekes pateikiama išsami ataskaita su raudonai pažymėtais neįrašytais duomenimis, kuriuos įrašius galima importuoti su veiksmu "Prekių intrastato duomenų importavimas".
Veiksmai > Prekių intrastato duomenų importavimas Sukurtas veiksmas "Prekių intrastato duomenų importavimas".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Intrastato įvežimo duomenys Panaikinta.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos Ištaisyta klaida dėl kurios dokumente nebuvo nurodomi čekio duomenys, jei buvo apmokama banko kortele.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros Sukurta galimybė koreguoti darbą, ant kurio stovima viršutinėje lango dalyje.