Leidimas 27.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 27.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Kasos terminalai"

Bendri pakeitimai

Prisijungimas Patikslintas to paties vartotojo prisijungimų iš to paties kompiuterio skaičiavimas.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai:

 • Mokėjimo pavedimų eksportavimas
 • Tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas
Patikslintas eksportuojamų duomenų konvertavimas - vietoje pabraukimo apačioje simbolio naudojamas paprastas brūkšnelis.

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Sukurti langeliai "Atvirkštinio mokėtino PVM sąskaita" ir "Atvirkštinio gautino PVM sąskaita".
Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros > Kiti veiksmai Sukurti veikmai "Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas" ir "Atvirkštinio PVM operacijos panaikinimas".

Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Kiti veiksmai:

 • Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas
 • Atvirkštinio PVM operacijos panaikinimas
Pritaikyti nuostatose nurodomos atvirkštinio mokėtino PVM naudojimui.

Langai:

 • "Naujo užsakymo įrašymas"
 • "Naujo pirkimo užsakymo įrašymas"
Pagal prisijungusio vartotojo duomenis automatiškai užpildomas ne tik langelis "Atsakingas darbuotojas", bet ir "Skyrius" bei "Projektas".
Operacijos > Užsakymai > Kiti veiksmai > Sąskaitos-faktūros įrašymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai į sąskaitą-faktūrą negalėdavo būti įrašyta nė viena prekė.
Veiksmai > Intrastato įvežimo duomenų eksportavimas

Pakeitimai:

 • Sukurtas parametras "Pateikiamas pilnas prekės pavadinimas".
 • Sukurtas parametras "Pateikiama statistinė vertė".
 • Klaidų ataskaitoje sukurtas stulpelis "Matas", kuris palengvina stulpelių "Neto svoris" ir "Papildomas matas" pildymą.
 • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo esant dideliam prekių kiekiui.
 • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo esant muito tarifo kodui, kurio ilgis trumpesnis, negu 8 skaitmenys.
Veiksmai > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas Pervadintas į "Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (ACC)".

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Grupinio mokėjimo eksportavimas (SEPA) Pervadintas į "Grupinio mokėjimo eksportavimas".

Veiksmai:

 • Grupinio mokėjimo eksportavimas (SEB)
 • Grupinio mokėjimo eksportavimas (Swedbank)
 • Grupinio mokėjimo eksportavimas (DnB NORD)
Panaikinti, nes turi būti naudojami tik SEPA formato pavedimai, kurie gaunami naudojant veiksmą "Grupinio mokėjimo eksportavimas".

Modulis "Procesai"

Langas "Procedūros užduoties koregavimas" Sukurti langeliai "Prioritetas" ir "Spalva".
Langas "Užduoties koregavimas" Sukurta galimybė nurodyti darbuotojų grupę, kuriai užduotis yra rodoma, kol ji nepaskirta.

Langai:

 • "Užduoties atlikimas"
 • "Užduoties planavimas"
 • "Užduoties koregavimas"
Sukurta galimybė nurodyti tęsinio planavimo duomenis, įskaitant grafinę drag/drop sąsają.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Beglobės užduotys", kurioje pateikiamos užduotys, kurioms paskirto darbuotojo nurodytu laikotarpiu nebus darbe. Nebuvimas darbe nustatomas pagal tai, ar darbo laiko apskaitos žiniaraštyje yra įrašytas neatvykimas.
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Užduočių perdavimas". Perduodamų užduočių sąrašas nurodomas su copy/paste. Veiksmas skirtas užduočių perdavimui, kopijuojant užduočių sąrašą iš ataskaitos "Beglobės užduotys".

Modulis "Kasos terminalai"

Langas "Grąžinimo įrašymas" Jei grąžinimas yra daromas pagal pardavimą, kuriam buvo reikalinga sąskaita-faktūra, tuomet grąžinimo serija parenkama standartiniu "Prekybos" modulyje veikiančiu būdu ir automatiškai atidaroma ataskaita "Kreditinė sąskaita-faktūra".