Leidimas 27.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 27.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Prisijungimas Į prisijungusių vartotojų licencijų skaičių nebeįskaičiuojami Optimum integracijų serverio prisijungimai.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Intrastato išvežimo duomenų eksportavimas Sukurtas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Intrastato išvežimo duomenys Panaikinta.

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais buvo neteisingai apskaičiuojamas automatiškai siūlomas užduoties atlikimo terminas.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Kontakto kopijavimas" Kopijuojant kontaktą langelyje "Atlikta" automatiškai įrašoma "Ne" nepriklausomai nuo to, ar kopijuojamas kontaktas buvo atliktas ar neatliktas.