Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 27.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 27.0.2.

Bendri pakeitimai

DB administravimas Pagreitintas duomenų bazių pergeneravimas.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Gamybos žaliavų savikainų perskaičiavimas (pagal faktą) Sukurta. Perskaičiuojamos pagal faktą nurašytų žaliavų savikainos ir atitinkamai pakoreguojamos pririštų gaminių sandėlio pajamų orderių savikainos. Imami domėn tik tokie sandėlio pajamų orderiai, kuriuose yra viena prekė, kuri neturi sudėties.
Veiksmai > Intrastato išvežimo duomenų eksportavimas Jei sąskaitoje-faktūroje ES klientui pritaikytas PVM tarifas nėra lygus 0, tuomet laikoma, kad pardavimas įvyko Lietuvoje ir toks pardavimas į Intrastat išvežimo ataskaitą nėra įtraukiamas.
Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo atsižvelgiama į naujai sukurtą "Prekybos" modulio nustatymą "Atvirkštinio mokėtino PVM sąskaita" ir nebebuvo rodomas užrašas "Taikomas atvirkštinis PVM apmokestinimas".

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys > Naujo įrašo įrašymas > Darbo grafikas > Įrašymas Langelyje "Diena" galima įrašyti skaičių iki 99 (anksčiau buvo iki 31). Tai gali būti reikalinga ilgiems slenkantiems grafikams.
Ataskaitos > Datos suvestinė > Atostogų likučiai Patikslinti stulpelyje "Pabaigos data" nurodomi duomenys: vietoje einamojo darbo sutarties pakeitimo pabaigos datos nurodoma einamosios darbo sutarties galutinė pabaigos data.

Modulis "Procesai"

Duomenys > Procedūros > Naujo įrašo įrašymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai įrašomos procedūros ilgiausias vykdymo kelias būdavo ilgesnis, negu 32 užduotys.

Modulis "Interneto užsakymai (B2B)"

Naujo užsakymo įrašymas Ištaisyta klaida, kuri pasireiškia bandant koreguoti neaktyvų užsakymą.
Naujo užsakymo įrašymas Patikslinta stulpelio antraštė: vietoje "Suma (EUR)" pervadinta "Suma su PVM (EUR)".