Leidimas 28.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 28.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kontaktai"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Piktogramos Visų programos piktogramų 1995 m. stilistika pakeista į 2015 m. stilistiką.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Pristatymo išlaidų įrašymas į perkamų prekių savikainą Sukurta galimybė nurodyti neribotą prekių ir pristatymo paslaugų sąskaitų-faktūrų skaičių.
Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas Sukurtas. Eksportuojamos tik tos operacijos, kuriose užpildytas langelis "i.SAF PVM kodas".

Pakeitimai susiję su i.SAF:

 • Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas
 • Operacijos > Grąžinimai > Naujo įrašo įrašymas
 • Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas
 • Operacijos > Pirkimo grąžinimai > Naujo įrašo įrašymas

Sukurtas langelis "i.SAF PVM kodas". Renkamasi iš sąrašo, atitinkančio VMI klasifikatorių. Detalizavus kodą (mygtukas "?") pateikiama papildoma VMI informacija apie PVM kodą: PVM tarifas, aprašymas, naudojimo pavyzdžiai.

Šis langelis užpildomas automatiškai, kai pasirenkama įmonė. Automatiškai pasiūlytą kodą galima pakeisti. Automatinio užpildymo logika yra tokia:

 • Tikrinama ar lange "Įmonės koregavimas" skirsnyje "Finansai" yra užpildytas langelis "Pardavimo i.SAF PVM kodas" (jei operacija susijusi su tiekėju, tuomet langelis "Pirkimo i.SAF PVM kodas"), tuomet toks kodas pasiūlomas ir operacijoje.
 • Jei langel "Įmonės koregavimas" i.SAF kodas nenurodytas, tuomet tikrinama ar lange "Prekybos modulio nuostatų koregavimas" skirsnyje "i.SAF" užpildytas atitinkamas standartinis PVM kodas. Jei taip, tuomet toks kodas ir pasiūlomas.
Duomenys > Įmonės > Naujo įrašo įrašymas Skirsnyje "Finansai" sukurti langeliai "Pardavimo i.SAF PVM kodas" ir "Pirkimo i.SAF PVM kodas". Šiuos langelius rekomenduojame užpildyti tik užsienio įmonėms.
Byla > Nuostatos Sukurtas skirsnis "i.SAF". Jame rekomenduojame užpildyti standartinėms Jūsų įmonės operacijosms Lietuvoje taikytinus PVM kodus.

Modulis "Procesai"

Langai:

 • "Užduoties detalizavimas"
 • "Užduoties koregavimas"
Sukurtas skirsnis "Pastabos", kuriame skirtingų vartotojų su užduotimi susijusios pastabos pateikiamos atskirais įrašais.
Operacijos > Užduotys > Kiti veiksmai Sukurtas veiksmas "Pastabų įrašymas".
Automatinis tęsinio darbuotojo parinkimas Jei darbuotojas šiuo metu nedirba (atostogos, liga), tai nepriklausomai nuo užduoties termino tas darbuotojas nesiūlomas tęsinio vykdytoju, išskyrus tuos atvejus, kai einamąją užduotį atlieka jis pats.

Langai:

 • "Užduoties atlikimas"
 • "Užduoties priedų įrašymas"
 • "Proceso priedo įrašymas"
Pridedant priedą, kuris gali turėti kelias bylas, jų eiliškumas programoje išlaikomas toks pat, kaip originalių bylų rikiavimas abėcėlės tvarka.
Langas "Proceso priedo įrašymas"

Pakeitimai langelyje "Priedas":

 • Užduoties pavadinimas išskirtas į atskirą stulpelį, kad būtų pagerintas priedų pavadinimų skaitomumas.
 • Priedų sąraše nerodomos tos užduotys, kurios procese dar nebuvo atliktos, nes jų priedų pridėti vis tiek negalima.
 • Priedai rikiuojami pagal procedūros užduoties kodus ir priedų pavadinimus, tam, kad pirmos užduoties priedai būtų sąrašo viršuje.

Langai:

 • "Užduotys"
 • "Procesai"

Pakeitimai:

 • Sukurtas stulpelis "P", kuriame rodoma, ar užduotis/procesas turi pastabų. Užvedus pelytę virš atitinkamo langelio parodoma pastabų suvestinė.
 • Sukurtas stulpelis "P", kuriame rodoma, ar užduotis/procesas turi priedų. Užvedus pelytę virš atitinkamo langelio parodomas priedų suvestinė.
Langas "Proceso detalizavimas" Langelyje "Pastabos" pateikiama viso proceso pastabų suvestinė.

Modulis "Autoservisas"

Naujo darbo registravimas Proceso aprašyme nurodomas ir darbo numeris.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Pakaitinių automobilių užimtumas".
Ataskatios > Laikotarpio suvestinė

Pervadintos ir atitinkamai pakeistos ataskaitos:

 • "Baigtų darbų pardavimų detalizacija" pervadinta į "Darbų pardavimų detalizacija",
 • "Baigtų darbų pardavimų žurnalas" pervadinta į "Darbų pardavimų žurnalas",
 • "Vykdomų darbų žurnalas" pervadinta į "Neparduotų darbų žurnalas".
Ataskaita > Laikotarpio suvestinė Pardavimų ataskaitose sukurtas pasirinktinas parametras "Darbo būsena".

Modulis "Kontaktai"

Operacijos > Kontaktai Jei kontaktas yra dokią datą, kai tabelyje įrašytas neatvykimas (atostogos, nedarbingumas ir t. t.), datos langelio fonas yra raudonas.

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Programos administravimas Pagreitintas duomenų bazių atnaujinimas.