Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.0.0.

Bendri pakeitimai

Dokumentų numeriai Praplėsta iki 20 simbolių.

Modulis "Saugumas"

Langas "Vartotojo koregavimas" Sukurtos atskiros teisės mobiliosios programėlės meniu punktų matomumui valdyti.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas Panaikintas parametras "Eksportuojami grupiniai DU pavedimai", nes jis buvo reikalingas tik SEB bankui ir tik iki 2016-10-01. Panaikinus parametrą laikoma, kad jo reikšmė visuomet yra "Ne".

Modulis "Prekyba"

Langai:

 • "Sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Grąžinimo koregavimas"
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
 • "Pirkimo grąžinimo koregavimas"
Skirsnyje "Bendri duomenys" panaikintas langelis "i.SAF PVM kodas" ir sukurtas atskiras skirsnis "i.SAF", kuriame yra galimybė viename dokumente nurodyti kelis PVM kodus, apmokestinamas vertes ir PVM sumas.
Langas "Prekės koregavimas" Skirsnyje "Finansai" sukurti langeliai "Pardavimo i.SAF PVM kodas" ir "Pirkimo i.SAF PVM kodas". Jei jie nurodyti, tuomet atitinkamuose dokumentuose šios prekės vertė ir PVM suma automatiškai priskiriama nurodytam PVM kodui.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurtos ataskaitos "i.SAF išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras" ir "i.SAF gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras.
Langas "Prekės detalizavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios skirsnyje "Likučiai" stulpelis "Kons. suma" buvo tuščias, nors sandėlys konsignacinis.

Modulis "Procesai"

Pranešimai

Užduotys gali būti su pranešimais. Lange "Užduotys" jos pažymimos varpelio piktograma. Užvedus kompiuterio pelytės kursorių virš varpelio piktogramos parodomas pranešimo tekstas. Lange "Užduoties detalizavimas" sukurtas skirsnis "Pranešimai", kuriame rodoma išsami pranešimų informacija.

Pranešimai užduotims įrašomi, kai:

 • Iš kito darbuotojo gaunama nauja užduotis.
 • Kitas darbuotojas įrašo pastabą bet kurioje proceso užduotyje. Tuomet pranešimą gauna tas darbuotojas, kuris procese turi aktyvią užduotį.
 • Kitas darbuotojas įrašo priedą bet kurioje proceso užduotyje. Tuomet pranešimą gauna tas darbuotojas, kuris procese turi aktyvią užduotį.

Pranešimas panaikinamas, kai:

 • Darbuotojas, kuriam priskirta užduotis su pranešimu, pelyte spragteli varpelio piktogramą.
 • Užduotis yra perduodama, planuojama arba atliekama.
 • Procesas yra sustabdomas arba atšaukiamas.
Pranešimai

Mygtukų juostelėje sukurtas mygtukas "Pranešimai" (varpelio piktograma). Mygtuko veikimas:

 • Šalia varpelio gali būti nurodomi du skaičiai: pirmasis skaičius rodo, kiek prisijungęs darbuotojas turi užduočių su pranešimais, antras skaičius rodo, kiek prisijungęs darbuotojas turi užduočių iš viso.
 • Jei darbuotojas neturi jam paskirtų užduočių, šalia varpelio skaičiai nerodomi.
 • Užduočių skaičiai, rodomi šalia varpelio, atnaujinami kas 2 min.
 • Jei darbuotojas turi bent vieną užduotį su pranešimu, varpelio fonas išskiriamas oranžine spalva.
 • Paspaudus varpelį atidaromas užduočių sąrašas. Jei darbuotojas turi bent vieną užduotį su pranešimu, atfiltruojamos tik užduotys, kurios turi pranešimų. Atidarytame užduočių lange šį filtrą galima nuimti lange "Užduočių filtravimas".
 • Varpelio mygtuką galima paspausti pelyte arba klavišu F12.
Procesų būsenos Jei į procesą, kurio būsena "Sustabdyta", įrašomos pastabos arba priedai, proceso būsena pasikeičia į "Vykdoma".
Langas "Procedūros užduoties koregavimas" Sukurtas langelis "Bendros paskirties". Jei "Taip", tuomet užduočių lange vietoje užduoties pavadinimo rodomos užduoties pastabos. Tai patogu bendro pobūdžio užduotims, kurių esmę aiškiau nusako pastabos.

Langai:

 • "Užduotys"
 • Procesai"

Pakeitimai:

 • Automatiškai nebeatnaujinama kas 2 min., nes automatiškai atnaujinami pranešimai. Atlikus kokius nors veiksmus su užduotimis atnaujinama, kaip ir anksčiau.
 • Pagreitintas langų atsidarymas, kai užduotys turi labai daug priedų.
Naujo proceso pradžios langas Jei pradedamas subprocesas, kurio pirmoji užduotis neturi spec. tipo, automatiškai siūlomas toks pat proceso aprašymas, koks yra pagrindinio proceso aprašymas.
Langas "Užduoties atlikimas"

Langas net neatidaromas ir duodamas atitinkamas pranešimas, jei:

 • Užduotis paskirta kitam darbuotojui.
 • Užduotis nėra paskirta konkrečiam darbuotojui, bet procedūroje darbuotojas nėra nurodytas užduotį galinčių atlikti darbuotojų sąraše.
Langas "Proceso detalizavimas" Skirsnyje "Užduotys" sukurtas langelis, kuriame rodoma viso proceso bendra trukmė.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo koregavimas" Skirsnyje "Prekės" sukurta galimybė įkopijuoti prekių sąrašą nenurodant kainos, nuolaidos ir PVM tarifo.
Langas "Darbų filtravimas" Filtrai "Užduoties 1 pavadinimas" ir "Užduoties 2 pavadinimas" įvertina ir subprocesus.

Modulis "Kasos terminalai"

Langas "Kasos terminalų modulio nuostatos" Sukurtas langelis "Atvirkštinio PVM kasos aparato skyrius".