Leidimas 29.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.1.0.

Turinys

Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Didžioji knyga"

Operacijos > Operacijų žurnalas > Ataskaitos > Buhalterinė pažyma Globalizuota ir išversta į anglų k.

Modulis "Prekyba"

Langas "Įmonių filtravimas" Sukurtas filtras "Pastabos".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė

Ataskaitose "i.SAF gautų PVM sąskaitų-faktūrų registras" ir "i.SAF išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registras" padaryti pakeitimai:

  • Tikrinama, kad įmonės turėtų nurodytą miestą.
  • Bendra PVM suma imama iš dokumento, o ne iš išskaičiuotų verčių.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Panaikinta ataskaita "Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas", nes nebeaktuali.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbų filtravimas" Pagreitintas filtravimas, kai naudojami filtrai "Užduoties 1 pavadinimas" ir "Užduoties 2 pavadinimas".
Operacijos > Darbai > Ataskaitos Atsižvelgiant automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos punktą (13), dokumento pavadinimas pakeistas į "Užsakymo paraiška / priėmimo-perdavimo aktas".
Operacijos > Darbai > Kiti veiksmai Sukurtas veiksmas "Pakaitinio automobilio grąžinimas". Jis gali būti panaudotas jei automobilis grąžinamas tik tuomet, kai darbas jau yra baigtas ir jo koregavimas negalimas.
Langas "Dalių/subrangos pirkimo eiga" Sukurta galimybė atidaryti pasirinktos dalies darbo koregavimo langą.

Langai:

  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas"
  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros detalizavimas"
  • "Pirkimo grąžinimo koregavimas"
  • "Pirkimo grąžinimo detalizavimas"
Skirsnyje "Dalys" sukurtas stulpelis "OEM kodas".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Pakaitinių automobilių laisvas laikas".