Leidimas 29.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.1.2.

Turinys

Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos pajamų orderis" Praplėstas kasos pajamų orderio kvito laukelis, tam, kad įsitektų visas tekstas, kai naudojamos ilgos dokumentų numerių serijos.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Įmonės koregavimas"
  • "Prekės koregavimas"
Ištaisyta klaida, dėl kurios kopijavimo metu buvo kopijuojami ir skirsnyje "Finansai" nurodyti i.SAF PVM kodai.