Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.1.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.1.2.

Modulis "Pinigai"

Ataskaita "Kasos pajamų orderis" Praplėstas kasos pajamų orderio kvito laukelis, tam, kad įsitektų visas tekstas, kai naudojamos ilgos dokumentų numerių serijos.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Įmonės koregavimas"
  • "Prekės koregavimas"
Ištaisyta klaida, dėl kurios kopijavimo metu buvo kopijuojami ir skirsnyje "Finansai" nurodyti i.SAF PVM kodai.