Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.2.0.

Modulis "Prekyba"

i.SAF Languose "Sąskaitos-faktūros koregavimas", "Grąžinimo koregavimas", "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas", "Pirkimo grąžinimo koregavimas" skirsnyje "i.SAF" sukurtas langelis "Registravimo data". Jo neužpildžius, laikoma, kad dokumento registravimo data sutampa su skirsnyje "Bendri duomenys" nurodyta dokumento data. Jei registravimo data nurodyta, tuomet dokumentas i.SAF pateikiamas ne pagal datą, o pagal registravimo datą.
i.SAF

Languose "Grąžinimo koregavimas" ir "Pirkimo grąžinimo koregavimas" skirsnyje "i.SAF" sukurtas langelis "Kreditinis dokumentas". Jo neužpildžius laikoma, kad nurodyta "Taip". Užpildžius "Ne":

 • Grąžinimas pateikiamas prie gautų dokumentų.
 • Pirkimo grąžinimas pateikiamas prie išrašytų dokumentų.
i.SAF Grąžinimų ir pirkimo grąžinimų sumos i.SAF pateikiamos su minuso ženklu.
i.SAF Lange "Įmonės koregavimas" skirsnyje "Finansai" sukurtas langelis "i.SAF pateikiamas įmonės kodas". Neužpildžius laikoma, kad nurodyta "Taip". Tai gali būti reikalinga, kai yra operacijų su fiziniais asmenimis, kurių asmens kodai nėra žinomi ir į programos langelį "Kodas" įrašomas automatiškai pasiūlomas eilės numeris.
i.SAF PVM32 ir PVM33 kodų įrašai i.SAF pateikiami be PVM tarifo ir sumos.

Modulis "Darbo užmokestis"

NPD

Padaryti pakeitimai susiję su šiais nuo 2017 m. įsigaliojusiais teisės aktų pasikeitimais:

 • Max. NPD suma keičiama nuo 200 EUR iki 310 EUR.
 • Taikomo NPD formulė keičiama iš 200 - 0,34 * (Pajamos - 350) į 310 - 0,5 * (Pajamos - 380).

Būtini Jūsų veiksmai! Su visomis galiojančiomis darbo sutartimis, kurių pradžios data yra iki 2016-12-31:

 • Koreguoti, langelyje "Pabaigos data" įrašant 2016-12-31.
 • Kopijuoti, langelyje "Pradžios data" įrašant 2017-01-01, "Pabaigos data" - tuščia, "NPD" - 0 arba 310, PNPD - pagal vaikų skaičių arba nedarbingumo lygį.
Sodra

1-SD, 2-SD ir SAM formų duomenų eksportavimas pritaikytas 2017-01-01 pakeitimams.

Būtini Jūsų veiksmai! Kadangi nuo 2017-01-01 garantinio fondo įmokos administruojamos Sodros, užbaigus 2016 m. darbo užmokesčio priskaitymus ir atlikus 2016 m. gruodžio mėn. SAM deklaravimą, atlikite šiuos veiksmus:

 • Atidarykite DU > Byla > Nuostatos > Mokesčių tarifai.
 • Langelyje "Įmonės VSDF įmoka" vietoje 30,98% įrašykite 31,18%.

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Sukurta galimybė užduočių alikimo languose pasirinkti įmonę ir kontaktinį asmenį. Tai atitinka kontako įrašymo funkcionalumą.
Veiksmai > Įgaliojimų matricos importavimas Ištaisyta klaida.

Modulis "Autoservisas"

Audatex sąmatos importavimas

Pakeitimai:

 • Neimportuojama markė ir modelis.
 • Neimportuojamos dalys su nuline kaina.
 • Galimybė nurodyti, ar importuojamos nuotraukos (JPG ir JPEG bylos).
 • Galimybė nurodyti, ar importuojami dokumentai (PDF bylos).
 • Importuoti sąmatą PDF formatu.
 • Duodamas lietuviškas klaidos pranešimas, jei nenurodyti prisijungimo duomenys.
 • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo esant ilgiems Audatex priedų pavadinimams.
Langas "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas" Lange "Pirkimo sąskaitos-faktūros dalies koregavimas" sukurta galimybė nurodyti perkamos dalies bendrą sumą ir vieneto kaina perskaičiuojama automatiškai.