Leidimas 29.2.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.2.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Prekyba"

i.VAZ Sukurtas automatinio važtaraščių duomenų siuntimo į i.VAZ sistemą funkcionalumas. Šis funkcionalumas pateikiamas, kaip atskiras modulis.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos FR0573 duomenų eksportavimas Pritaikyta 2017-02-01 VMI pakeitimui, pagal kurį langeliai A17 ir A18 turi būti užpildomi 0.
Ataskaitos > Datos suvestinė > Atostogų likučiai Remiantis VMI išaiškinimu laiko tipas "ND" (neatvykimas į darbą administracijai leidus) neįskaičiuojamas į sukauptų atostogų darbo stažą.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Pirkimo sąskaitos-faktūros > Naujo įrašo įrašymas Jei visų pasirinktų dalių tiekėjas sutampa, jis automatiškai įrašomas į langelį "Tiekėjas".