Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.3.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.3.0.

i.VAZ

Veiksmai:

  • Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Kiti veiksmai > Važtaraščio perdavimas į i.VAZ
  • Operacijos > Užsakymai > Kiti veiksmai > Važtaraščio perdavimas į i.VAZ
Duodamas aiškus klaidos pranešimas, jei nenurodytas vežėjo įmonės kodas.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas

Languose "Sąskaitos-faktūros koregavimas", "Grąžinimo koregavimas", "Pirkimo sąskaitos-faktūros koregavimas", "Pirkimo grąžinimo koregavimas" skirsnyje "i.SAF" panaikintas langelis "Registravimo data" ir vietoje jo sukurtas langelis "Išrašymo data". Jo neužpildžius, laikoma, kad dokumento išrašymo data sutampa su skirsnyje "Bendri duomenys" nurodyta dokumento įtraukimo į apskaitą data. Jei išrašymo data nurodyta, tuomet dokumentas i.SAF pateikiamas taip:

  • Langelio "i.SAF" > "Išrašymo data" duomenys įrašomi į i.SAF registro langelį "Data".
  • Langelio "Bendri duomenys" > "Data" duomenys įrašomi į i.SAF registro langelį "Registravimo apskaitoje data".
Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas Jei dokumente nėra PVM sumų, tuomet net ir esant keliems PVM kodams PVM suma nėra pateikiama.
Veiksmai > Gautų apmokėjimų banko išrašų importavimas (SEPA) Pritaikyta Paysera banko išrašų importavimui.

Modulis "Procesai"

Langas "Procesų filtravimas" Sukurti filtrai "Turimų subprocesų procedūra" ir "Neturimų subprocesų procedūra".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Sukurta galimybė sukurti stulpelius, skirtus subprocesų užduočių duomenų vaizdavimui.
Langas "Darbai"

Proceso užduočių stulpeliuose, vaizduojančiuose užduočių terminus ir atlikimą, fono spalva yra:

  • Raudona, jei yra neatlikta ir pradelsta.
  • Geltona, jei yra neatlikta ir terminas ši diena.

Modulis "Biudžetas"

Langas "Biudžeto objekto koregavimas" Jei skyrius neaktyvus, biudžeto objekto koregavimas nėra galimas.

Modulis "Kasos terminalai"

Langas "Kasos aparatai" Sukurtas stulpelis "Įrašas aktyvus".
Langas "Kasos aparatų filtravimas" Sukurtas filtras "Įrašas aktyvus" pagal kasos duomenis.
Langas "Kasos aparato koregavimas" Jei kasa neaktyvi, kasos aparato koregavimas nėra galimas.