Leidimas 29.3.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.3.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Procesai"

Bendri pakeitimai

Byla > Vartotojų prisijungimai Vartotojams, turintiems vartotojų administravimo teises, sukurta galimybė atjungti kitus vartotojus, kurių prisijungimo trukmė ilgesnė arba lygi valandai.

Modulis "Prekyba"

Langas "Naujos įmonės įrašymas" Sukurta galimybė automatiškai užpildyti įmonės duomenis nurodžius tik įmonės kodą. Tai galima padaryti užpildžius langelį "Kodas", paspaudus dešinėje esantį mygtuką "!" ("Kiti veiksmai") ir atsidariusiame meniu pasirinkus "Duomenų paieška rekvizitai.vz.lt".
Langas "Kontaktinių asmenų filtravimas" Sukurtas filtras "Pastabos".

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Langai:

 • "Eksploatacijos pradžios"
 • "Eksploatacijos sustabdymai"
 • "Eksploatacijos atnaujinimai"
 • "Eksploatacijos pabaigos"
 • "Įsigijimo savikainos keitimai"
 • "Naudingo tarnavimo laiko keitimai"
 • "Kaštų centro keitimai"
 • "Nusidėvėjimo keitimai"
Sukurtas stulpelis "Pastabos".

Langai:

 • "Eksploatacijos pradžių filtravimas"
 • "Eksploatacijos sustabdymų filtravimas"
 • "Eksploatacijos atnaujinimų filtravimas"
 • "Eksploatacijos pabaigų filtravimas"
 • "Įsigijimo savikainos keitimų filtravimas"
 • "Naudingo tarnavimo laiko keitimų filtravimas"
 • "Kaštų centro keitimų filtravimas"
 • "Nusidėvėjimo keitimų filtravimas"
Sukurtas filtras "Pastabos".

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Jei užduoties, kurios standartinis terminas yra 0, terminas rankiniu būdu pakeičiamas į vėlesnį, tuomet jos atlikimo langas automatiškai neatidaromas.
Langas "Užduoties atlikimas" Pasiūlant mažiausiai užduotimis apkrautą darbuotoją, domėn imamos tik tos užduotys, kurių planuojama atlikimo data arba terminas yra laikotarpyje, kurio pradžias yra savaitė iki einamojo momento, o pabaiga yra savaitė po einamojo momento.