Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.3.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.3.3.

Bendri pakeitimai

Meniu "Langai" Sukurtas meniu punktas "Langų įsiminimas". Atidarant programą su tuo pačiu serveriu, duomenų baze ir vartotoju, įsiminti langai atidaromi automatiškai. Be to, automatiškai atidaromiems langams pritaikomas tas pats dydis ir vieta.
Langas "Paieška" Langelyje "Kas ieškoma" išsaugomos visos paieškos darytos atidarius programą. Ieškotų tekstų sąrašą galima išskleisti ir iš jo pasirinkti pakartotinai paieškai.