Leidimas 29.3.4

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.3.4.

Turinys

Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Didžioji knyga"

Sąskaitų planas Kuriant naujas duomenų bazes sukuriamas nuo 2016 m. rekomenduojamas sąskaitų planas.

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Užsakymai Sukurta ataskaita "Sąskaita išankstiniam apmokėjimui su keliomis banko sąskaitomis.

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais automatiškai neatsidarydavo sekančios užduoties atlikimo langas, nors jos terminas lygus 0.
Langas "Procesų filtravimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios neteisingai veikė filtras "Neturimų subprocesų procedūra".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbai" Pagreitintas lango atsidarymas, ypač kai naudojami dinaminiai stulpeliai, rodantys užduočių būsenas.