Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 29.4.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.4.0.

Bendri pakeitimai

Langas "Paieška" Ištaisyta klaida, dėl kurios neužpildžius langelio "Kas ieškoma" nebuvo galima išskleisti ankstesnių paieškų sąrašo.
Spec. ataskaitos Sukurta galimybė logotipus įdėti viršutinėje ir apatinėje puslapio paraštėje.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > i.SAV duomenų eksportavimas Automatiškai apskaičiuojant apmokestinamąją vertę ir PVM vertę, PVM sąskaitomis laikoma ne tik tos, kurių pavadinime yra fragmentas "PVM", bet ir tos, kurių pavadinime yra fragmentas "pridėtinės vertės mokestis".
Veiksmai > Formos FR0671 duomenų eksportavimas Panaikinta.
Veiksmai > Formos FR0672 duomenų eksportavimas Panaikinta.

Modulis "Procesai"

Užduotis "Kontakto atlikimas"

Pakeitimai:

  • Atliekant užduotį įmonė ir kontaktinis asmuo gali būti pakeisti.
  • Atlikus užduotį atnaujinamas proceso pavadinimas. Tai yra reikalinga, nes gali keistis įmonė ar jos pavadinimas, bei kontaktinis asmuo bei jo vardas ir pavardė.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai > Kiti veiksmai > Dalių pavertimas prekėmis Jei po dalies ar subrangos pavertimo preke pirkimo sąskaitoje-faktūroje lieka tik prekės, panaikinamas pirkimo sąskaitos-faktūros užrakinimas ir ją toliau galima koreguoti "Prekybos" modulyje.
Langas "Darbai" Ištaisyta klaida, dėl kurios po lango "Darbai" atidarymo neveikė paskyrų planavimas.