Leidimas 29.4.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 29.4.2.

Turinys

Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos 1-SD duomenų eksportavimas Pritaikytas nuo 2017-07-01 pasikeitusiam formatui (v09).

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai

Dinaminiai užduočių duomenų stulpeliai spalvinami taip:

 • Įrašymo data: nespalvinama.
 • Paskyrimo data: nespalvinama.
 • Termino data: spalviname pagal termino datą. Jei terminas nenurodytas arba užduotis atlikta - nespalviname.
 • Planavimo data: spalviname pagal planavimo datą, jei nenurodyta, tuomet pagal termino datą, jei nė viena data nenurodyta arba užduotis atlikta - nespalviname.
 • Atlikimo data: spalvinama taip pat, kaip planavimo data.
 • Atlikta: spalvinama taip pat, kaip planavimo data.
Operacijos > Paskyros

Pakeitimai skirsnyje "Darbuotojų užimtumas":

 • Panaikinta skyrių užimtumo lentelė.
 • Jos vietoje sukurta lentelė, detalizuojanti pasirinkto darbuotojo užimtumą. Joje sukurti stulpeliai "Data", "Laikas", "Numatoma trukmė", "Operacija", "Darbas".
 • Rodomos tik neatliktos paskyros.
 • Paskyros, kurios priklauso atfiltruotam laikotarpiui, rodomos baltame fone, kurios iki filtruojamo laikotarpio - raudoname, kurios po filtruojamo laikotarpio - pilkame.
 • Ant paskyros paspaudus dešinį pelytės klavišą, atidaromas meniu, analogiškas skirsnio "Darbuotojų paskyros" kontekstiniam meniu.
 • Stulpeliai "Data", "Laikas", "Numatoma trukmė" detalizuoja paskyrą.
 • Jei darbuotojas turi neatliktų paskyrų iki filtruojamo laikotarpio, tuomet jo eilutė kairiojoje lentelėje rodoma raudonu fonu.