Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 30.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 30.0.0.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės > Koregavimas, Detalizavimas

Skirsnyje "Sudėtis" žaliavų kiekiai spalvinami taip:

 • Balta - pagrindiniame sandėlyje turimas visas reikalingas kiekis,
 • Geltona - turima dalis reikalingo kiekio,
 • Raudona - žaliavos neturima.
Operacijos > Sandėlio pajamų orderiai > Kiti veiksmai > Gamybos žaliavų išlaidavimas Patikslintas pagamintos produkcijos savikainos apskaičiavimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Byla > Nuostatos

Skirsnyje "Sąskaitos" panaikinti langeliai:

 • "Mokėtinas VMI PSD",
 • "Mokėtinos garantinio fondo įmokos",
 • "Garantinio fondo įmokų sąnaudos",
 • "Garantinio fondo įmokų sąnaudos gamybai".

Skirsnyje "Mokesčių tarifai" panaikinti langeliai:

 • "VMI PSD",
 • "Darbuotojo VSDF įmoka",
 • "Įmonės VSDF įmoka",
 • "Garantinio fondo įmoka".
Duomenys > Priskaitymų tipai Panaikintas langelis "Susiję su VMI PSD".
Operacijos > Darbo sutartys > Koregavimas, Detalizvimas

Pakeitimai skirsnyje "Bendri duomenys":

 • Panaikintas langelis "Papildomos darbuotojo VSDF įmokos tarifas".
 • Sukurtas langelis "Darbuotojo VSDF įmokos tarifas".
 • Sukurtas langelis "Įmonės VSDF įmokos tarifas".

Pakeitimai skirsnyje "Bankas":

 • Panaikintas langelis "Banko kortelės Nr.",
 • Sukurtas langelis "Pavedimų grupė".
 • Konvertuojant DB jei buvo nurodytas "Banko kortelės Nr.", tuomet "Banko kortelės Nr." perrašytas į "Banko sąskaitos Nr.", o "Banko sąskaitos Nr." perrašytas į "Pavedimų grupė".

Pakeitimai skirsnyje "Kiti atskaitymai":

 • Panaikintas langelis "Gavėjo banko kortelės Nr.",
 • Sukurtas langelis "Gavėjo pavedimų grupė".
 • Konvertuojant DB jei buvo nurodytas "Gavėjo banko kortelės Nr.", tuomet "Gavėjo banko kortelės Nr." perrašytas į "Gavėjo banko sąskaitos Nr.", o "Gavėjo banko sąskaitos Nr." perrašytas į "Gavėjo pavedimų grupė".
Veiksmai > Garantinio fondo įmokos priskaitymas Panaikintas.
Veiksmai > Formos 1-SD duomenų eksportavimas Pritaikyta VSDF įmokų diferencijavimui pagal darbo sutarčių tipus.
Veiksmai > Formos 2-SD duomenų eksportavimas Pritaikyta VSDF įmokų diferencijavimui pagal darbo sutarčių tipus.
Veiksmai > Formos SAM duomenų eksportavimas Pritaikyta VSDF įmokų diferencijavimui pagal darbo sutarčių tipus.
Veiksmai > Tabelio pildymas (atostogų įrašymas) Sukurtas parametras "Atostogos d. d.". Nurodžius "Taip", atostogos pildomos tik darbo dienomis, o poilsio dienos lieka pažymėtos "P". Nurodžius "Ne", atostogos pildomos ir darbo ir poilsio dienomis (kaip anksčiau).

Modulis "E-prekyba"

Web servisas Sukurtas metodas, kuris grąžina visų prekių kainas, pritaikant pasirinkto kliento kainodarą bei bendrąsias pardavimo sąlygas (akcijas).
Web servisas Prekių sąrašą grąžinantis metodas papildytas parametru "Pradžios data", kurio pagalba galima atfiltruoti tik po nurodytos datos įrašytas/koreguotas prekes.
Web servisas Sukurtas metodas, kuris grąžina užsakymo valdymo eigos detalizaciją. Jis gali būti panaudotas norit e-parduotuvėje klientui parodyti užsakymo būsenų pasikeitimus.