Leidimas 30.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 30.0.1.

Turinys

Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "i.VAZ"
Modulis "E-prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"

Modulis "Didžioji knyga"

Operacijos > Operacijų žurnalas > Ataskaitos > Buhalterinė pažyma Sukurtas parametras "Tikrinamas modulių uždarymas". Standartiškai parametras užpildytas "Taip". Nurodžius "Ne", buhalterinę pažymą galima suformuoti net ir tuo atveju, kai operacijos datą nėra uždaryti visi analitinės apskaitos moduliai.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > i.SAF duomenų eksportavimas Iš dokumentų numerių pašalinami visi simboliai, kurie nėra skaitmenys ar raidės. Tai turėtų pagerinti kryžminio sutikrinimo veikimą.

Modulis "i.VAZ"

Operacijos > Užsakymai > Ataskaitos > Krovinio važtaraštis Sukurta ataskaita į kurią persikelia i.VAZ duomenys.

Modulis "E-prekyba"

Duomenys > Prekės > Koregavimas Jei prekė rodoma e-prekyboje, tuomet vieneto kaina yra būtina.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Darbuotojo ataskaitos > Įsakymas dėl apmokamų atostogų suteikimo Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo neteisingai apskaičiuojama atostogų pabaiga, nes įsigaliojus naujajam DK atostogų viduryje gali būti ne tik šventinių dienų, bet ir poilsio dienų.
Automatinis atostoginių apskaičiavimas Patikslintas atostoginių apskaičiavimas - įvertinama tai, kad atostogų viduryje gali būti ne tik švenčių dienos, bet ir poilsio dienos ir jei poilsio dienos yra menesių sandūroje, tai atostogų pradžia yra praeitame mėnesyje ir atitinkamai turi būti imamas vidutinis darbo užmokestis.

Veiksmai:

  • Formos 1-SD duomenų eksportavimas
  • Formos 2-SD duomenų eksportavimas
  • Formos SAM duomenų eksportavimas
Nurodomas eksportavimo katalogas, o programa pati sukuria visų tarifų kombinacijų bylas.