Leidimas 30.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 30.0.2.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Įmonės > Naujo įrašo įrašymas Iš rekvizitai.lt imamuose įmonių pavadinimuose vietoje "uždaroji akcinė bendrovė" įrašoma "UAB", vietoje "akcinė bendrovė" įrašoma "AB", vietoje "valstybės įmonė" įrašoma "VĮ".

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys > Ataskaitos > Darbo sutartis Pritaikyta prie pasikeitusios tipinės formos.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Darbo užmokesčio sąnaudų suvestinė". Grupavimas pagal sykyrius ir projektus daromas ne pagal einamuosius darbuotojo duomenis, o pagal priskaityme nurodytus. Be to, galima pasirinkti laikotarpį apimantį daugiau negu vieną mėnesį.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros Aktyvios paskyros išsikiriamos tiek lentelėje, tiek grafike teksto pradžioje įrašant simbolį "●".
Operacijos > Paskyros Lentelėje rodomas ne tik suplanuotas užduoties laikas, bet ir jau atliktas. Stulpelio antraštėje pridedamas tekstas "(P/A)" reiškiantis "planuojamas laikas" ir "atliktas laikas".

Langai:

  • "Darbų filtravimas"
  • "Paskyrų filtravimas"
  • "Paskyrų vykdymo filtravimas"
  • "Dalių/subrangos pirkimo eigos filtravimas"
Suvienodinti filtrai: "Darbas", "Proceso aprašymas", "Klientas/draudikas", "Automobilio vieta", "Vykdoma operacija".
Duomenys > Operacijos Sukurtas stulpelis "Vykdomų paskyrų skaičius", o lange "Operacijos detalizavimas" sukurtas skirsnis "Vykdomos paskyros".

Langai:

  • "Darbai"
  • "Paskyros"
  • "Dalių/subrangos pirkimo eiga"
Sukurti veiksmai "Pažymėti viską" ir "Nužymėti viską", kurie meniu pateikiami pačiame viršuje.
Operacijos > Paskyrų žymėjimas Jei žymint operacijos baigimą yra kitų neatliktų tos pačios operacijos paskyrų, tuomet yra klausiama, ar operacija baigta iki galo. Nurodžius "Taip", atliktomis pažymimos visos operacijos paskyros.
Veiksmai > Automobilio remontas - Naujo darbo registravimas Sukurtas skirsnis "Paskyros planavimas". Jame galima darbo registravimo metu grafiniu būdu įrašyti numatomą pirmąją operaciją ir ją suplanuoti.

Modulis "Kasos terminalai"

Operacijos > Pardavimo įrašymas Prieš siunčiant duomenis į kasos aparatą patikrinama, ar kasos aparatui iš sumos su PVM išskaičiavus vieneto kainą ir ją padauginus ją iš kiekio, gaunasi pradinis skaičius.