Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 31.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 31.0.0.

Bendri pakeitimai

Visi duomenų ir operacijų langai Langų antraštėje rodomas atidarytos lentelės įrašų skaičius.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės > Koregavimas Prekėms galima priskirti daugiau negu vieną originalų kodą. Originalių kodų įrašymas perkeltas į skirsnį "Logistika".
Duomenys > Prekės > Koregavimas Prekėms galima priskirti daugiau negu vieną brūkšninį kodą. Bet to, brūkšniniams kodams galima nurodyti prekės kiekį, kurį jie atitinka. Tai reikalinga, kai prekės pakuotė žymima kitu brūkšniniu kodu, negu pati prekė. Brūkšninių kodų įrašymas perkeltas į skirsnį "Logistika".
Duomenys > Prekės > Koregavimas Pakuotės duomenys perkelti iš skirsnio "Logistika" į atskirą skirsnį "Pakuotė". Be to, sukurta galimybė nurodyti po kelias pirminės/antrinės/tretinės pakuotės rūšis, jei pakuotė yra kombinuota.
Ataskaitos > Kita

Sukurtos ataskaitos:

 • "Prekių originalūs kodai",
 • "Prekių brūkšniniai kodai",
 • "Prekių pakuotės".
Veiksmai

Sukurti veiksmai:

 • "Prekių originalių kodų importavimas",
 • "Prekių brūkšninių kodų importavimas",
 • "Prekių pakuočių importavimas".

Langai:

 • "Užsakymų filtravimas",
 • "Pirkimo užsakymų filtravimas".
Skurti filtrai "Pristatymo pradžios data" ir "Pristatymo pabaigos data", kurie ima domėn užsakymo prekės lange nurodomą numatomą pristatymo datą.
Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > Naujo įrašo įrašymas Sukurtas veiksmas "Skolos perkėlimas". Jo pagalba galima skolą perkelti nuo vienos įmonės kitai tuo pačiu padarant reikalingas skolų užskaitas.

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinės > Ilgalaikio turto apskaitos kortelės Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo nurodomas neteisingas kaštų keitimo operacijos projektas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos FR0573 duomenų eksportavimas Ištaisyta klaida, dėl kurios neveikė duomenų eksportavimas.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Procesai Daugiau, nei 3 kartus pagreitintas lango atsidarymas. Tai ypač juntama esant dideliam procesų skaičiui.
Langas "Užduoties planavimas" (grafinis vaizdas) Sukurtas langelis "Darbuotojas". Jei jis užpildytas, tuomet rodomas tik nurodyto darbuotojo grafikas.
Operacijos > Užduotys > Kiti veiksmai > Atlikimas Jei nurodoma planuojama data, tuomet turi būti reikalaukama ir planuojama trukmė. Šis patikrinimas įvyksta prieš įrašant duomenis į duomenų bazę, todėl įvykus klaidai neatliekami kiti automatizuoti veiksmai.
Operacijos > Užduotys > Kiti veiksmai > Procesas > Priedo įrašymas Pagreitintas galimų priedų sąrašo suformavimas. Tai ypač juntama, esant dideliam procesų skaičiui.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros

Panaikinti filtrai:

 • Vykdoma operacija,
 • Operacija,
 • Yra nesuplanuotų operacijų,
 • Yra neatliktų operacijų.
Operacijos > Paskyros

Sukurti filtrai:

 • Operacija 1,
 • Operacijos 1 būsena,
 • Operacija 2,
 • Operacijos 2 būsena.

Operacijų būsenos pasirenkamos iš tokių variantų:

 • Yra,
 • Nėra,
 • Yra paskyrų,
 • Nėra paskyrų,
 • Yra vykdomų paskyrų,
 • Nėra vykdomų paskyrų,
 • Yra neatliktų šios dienos paskyrų,
 • Yra neatliktų praėjusių dienų paskyrų,
 • Atlikta,
 • Neatlikta.
Operacijos > Darbai > Kiti veiskmai Sukurtas veiksmas "Skolos perkėlimas draudikui". Veikia analogiškai "Prekybos" modulio skolos perkėlimo veiksmui, bet automatiškai užpildomi duomenys iš pasirinkto darbo. Suma pasiūloma draudiko sąskaitos-faktūros suma be PVM, frančizės ir dalių nusidėvejimo.
Operacijos > Paskyrų monitoringas Vykdomos paskyros pažymimos simboliu ●.
Byla > Nuostatos > Užduotys

Skirsnyje "Užduotys" stulpelyje "Stulpelio duomenys" sukurti variantai:

 • "Dienų sk. po įrašymo datos",
 • "Dienų sk. po termino datos",
 • "Dienų sk. po paskyrimo datos",
 • "Dienų sk. po planavimo datos",
 • "Dienų sk. po atlikimo datos".

Variantas "Atlikta" atkeltas į pradžią.