Leidimas 31.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 31.0.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Serverio klaidų pranešimai Patikslinti SQL Server klaidų vertimai, tokie, kaip "yra ryšio sutrikimų" ir pan.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai >

  • Mokėjimo pavedimų eksportavimas
  • Tarptaurinių mokėjimo pavedimų eksportavimas
Pritaikyta prie nuo lapkričio 19 d. numatomo SEPA pavedimų formato reikalavimų papildymo.

Modulis "Prekyba"

Operacijos >

  • Užsakymai
  • Sąskaitos-faktūros

Pakeitimai ataskaitoje "Krovinio važtaraštis":

  • Skiltyje "Prekes išdavė" nurodomas atsakingas darbuotojas.
  • Skiltyje "Prekes priėmė" nurodomas kontaktinis asmuo.
  • Jei operacijoje užpildytas langelis "Pastabos", tuomet sukuriama skiltis "Pastabos".
Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > Naujo įrašo įrašymas > Skolos perkėlimo įrašymas Ištaisyta klaida, dėl kurios langas neatsidarydavo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Grupinio mokėjimo eksportavimas Pritaikyta prie nuo lapkričio 19 d. numatomo SEPA pavedimų formato reikalavimų papildymo.
Operacijos > Tabelis Ištaisyta klaida dėl kurios pradinio lango atidarymo metu nebuvo rodomas įrašų skaičius lango antraštėje nebuvo rodomas įrašų skaičius.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai Patikslintas dinaminių stulpelių, sukuriamų per Byla > Nuostatos > Užduotys, dienų skaičiaus apskaičiavimas.
Operacijos > Paskyros Ištaisyta klaida dėl kurios pradinio lango atidarymo metu lango antraštėje nebuvo rodomas įrašų skaičius.