Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 31.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 31.0.1.

Bendri pakeitimai

Serverio klaidų pranešimai Patikslinti SQL Server klaidų vertimai, tokie, kaip "yra ryšio sutrikimų" ir pan.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai >

  • Mokėjimo pavedimų eksportavimas
  • Tarptaurinių mokėjimo pavedimų eksportavimas
Pritaikyta prie nuo lapkričio 19 d. numatomo SEPA pavedimų formato reikalavimų papildymo.

Modulis "Prekyba"

Operacijos >

  • Užsakymai
  • Sąskaitos-faktūros

Pakeitimai ataskaitoje "Krovinio važtaraštis":

  • Skiltyje "Prekes išdavė" nurodomas atsakingas darbuotojas.
  • Skiltyje "Prekes priėmė" nurodomas kontaktinis asmuo.
  • Jei operacijoje užpildytas langelis "Pastabos", tuomet sukuriama skiltis "Pastabos".
Operacijos > Įmonių įsiskolinimo operacijos > Naujo įrašo įrašymas > Skolos perkėlimo įrašymas Ištaisyta klaida, dėl kurios langas neatsidarydavo.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Grupinio mokėjimo eksportavimas Pritaikyta prie nuo lapkričio 19 d. numatomo SEPA pavedimų formato reikalavimų papildymo.
Operacijos > Tabelis Ištaisyta klaida dėl kurios pradinio lango atidarymo metu nebuvo rodomas įrašų skaičius lango antraštėje nebuvo rodomas įrašų skaičius.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai Patikslintas dinaminių stulpelių, sukuriamų per Byla > Nuostatos > Užduotys, dienų skaičiaus apskaičiavimas.
Operacijos > Paskyros Ištaisyta klaida dėl kurios pradinio lango atidarymo metu lango antraštėje nebuvo rodomas įrašų skaičius.