Leidimas 31.0.3

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 31.0.3.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"

Bendri pakeitimai

Visi tekstinių duomenų įrašymo langeliai, kuriuose galimas kelių eilučių tekstas Paspaudus klavišą <ENTER> langelyje įrašoma nauja eilutė ir pagrindinis langas nėra uždaromas.
Visi tekstinių duomenų įrašymo langeliai Jei įkopijuojami duomenys iš PDF ar internetinio puslapio turi nematomų valdymo simbolių, šie simboliai nėra įrašomi į duomenų bazę ir vėliau nesukelia problemų formuojant ataskaitas.
Prisijungimas prie programos Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo tam tikrais atvejais prie Optimum prisijungus kitai programai, su kuria sukurta integracija.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos:

  • Operacijos > Užsakymai > Ataskaitos > Krovinio važtaraštis
  • Operacijos > Sąskaitos-faktūros > Ataskaitos > Krovinio važtaraštis

Pakeitimai:

  • Nebenurodomi banko sąskaitos rekvizitai.
  • Nebeįrašomos dokumente įrašytos prekės pastabos.

Langai:

  • "Sąskaitos-faktūros kopijavimas"
  • "Grąžinimo kopijavimas"
  • "Pirkimo sąskaitos-faktūros kopijavimas"
  • "Pirkimo grąžinimo kopijavimas"
Kopijuojant operaciją skirsnyje "i.SAF" automatiškai nebėra užpildomas langelis "Išrašymo data" net jei jis ir buvo užpildytas kopijuojamame įraše.