Leidimas 33.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 33.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"
Modulis "E-prekyba"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Ataskaitos Patikslintas metų savaičių numeravimas pateikiant duomenis ataskaitoms.
Operacijų įrašymas Supaprastintas spec. dokumentų numerių parinkimo automatizavimas.
Operacijų įrašymas Supaprastintas spec. pelningumo duomenų parinkimo automatizavimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Pagal naujus reikalavimus patikslinta ataskaita "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį".

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros Sukurtas skirsnis "Ilgalaikis planavimas".
Duomenys > Darbuotojų operacijos Sukurtas langelis "Našumas", skirtas darbuotojo darbo laiko įskaičiavimui į turimą ilgalaikio planavimo resursą.
Operacijos > Darbai > Koregavimas

Sukurtos apsaugos:

  • Nuo prekių sandėlio keitimo, kai yra rezervuotų arba perduotų prekių.
  • Nuo tos pačios prekės iš skirtingų sandėlių įrašymo.

Modulis "Kasos terminalai"

Operacijos > Grąžinimo įrašymas Optimizuotas kodas - atsižvelgiama ar originalus pardavimas buvo su sąskaita-faktūra ir jei taip, tuomet grąžinimas taip pat yra deklaruojamas i.SAF.

Modulis "E-prekyba"

Užduotis "Prekių pristatymas" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, jei darbuotojui nenurodytas skyrius arba projektas.
API GetOrderManagementTasks rezultate sukukrtas laukas "Proceso būsena".

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Pagrindinis modulio langas Panaikintas skirsnis "Atsarginis duomenų kopijavimas". Vietoje jo bloke "Duomenų bazės" sukurtas mygtukas "Atsarginis kopijavimas".
Pagrindinis modulio langas Optimizuotas kodas.