Leidimas 34.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 34.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"
Modulis "E-prekyba"

Bendri pakeitimai

Datos Praplėstas galimų reikšmių intervalas: vietoje buvusio 1900-2079 m. intervalo dabar galimų datų intervalas yra 1-9999 metai.

Modulis "Didžioji knyga"

Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Atskaitingų asmenų sąskaita". Atitinkamuose veiksmuose ir ataskaitose sąskaitos nebeprašoma nurodyti.

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Sukauptos sąnaudos". Atitinkamuose veiksmuose ir ataskaitose sąskaitos nebeprašoma nurodyti.
Ataskaitos > Kita > Prekės Sukurti stulpeliai "Originalus kodas", "Brūkšninis kodas", "Pirminės pakuotės rūšis", "Pirminės pakuotės svoris", "Antrinės pakuotės rūšis", "Antrinės pakuotės svoris", "Tretinės pakuotės rūšis", "Tretinės pakuotės svoris". Šių stulpelių langeliuose duomenis galima įrašyti keliomis eilutėmis, jei prekė atitinkamų duomenų turi daugiau negu po vieną.
Veiksmai > Prekių duomenų importavimas Sukurti stulpeliai "Originalus kodas", "Brūkšninis kodas", "Pirminės pakuotės rūšis", "Pirminės pakuotės svoris", "Antrinės pakuotės rūšis", "Antrinės pakuotės svoris", "Tretinės pakuotės rūšis", "Tretinės pakuotės svoris". Šių stulpelių langeliuose duomenis galima įrašyti keliomis eilutėmis, jei prekė atitinkamų duomenų turi daugiau negu po vieną.

Ataskaitos > Kita:

 • Prekių brūkšniniai kodai
 • Prekių originalūs kodai
 • Prekių pakuotės

Veikmai:

 • Prekių brūkšninių kodų importavimas
 • Prekių originalių kodų importavimas
 • Prekių pakuočių importavimas
Panaikinta, nes funkciją atlieka prekių duomenų eksportavimas/importavimas.
Duomenys > Įmonės > Naujo įrašo įrašymas Langelyje "Kodas" automatinis pasiūlymas siūlo kodą iš 6 skaitmenų. Anksčiau kodas buvo siūlomas iš 4 skaitmenų. Pakeitimas reikalingas tam, kad automatinė kodų numeracija nesutriktų internetine prekyba užsiimančioms įmonėms, kurie turi daug klientų, kurioms kodas sugeneruojamas automatiškai. Tuo pačiu visi įmonių kodai, kurie buvo iš 4 skaitmenų konvertuoti į 6 skaitmenis priekyje pridedant 00.
Modulio uždarymas Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai būdavo duodamas pranešimas apie neigiamą prekės likutį su tokia preke, kurios pavadinime yra procento ženklas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Veiksmai > Formos 12-SD duomenų eksportavimas Sukurtas. Įvertinami tabelio įrašai: NA, MA, ND, NN, PB.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Atsiskaitymo lapeliai Sukurtas vertimas į anglų k. Tai gali būti naudinga turint darbuotojų užsieniečių.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys > Kiti veiksmai > Perdavimas Sukurta galimybė "Saugumo" modulyje nurodyti vartotojo teisę perduoti užduotį.
Matomos procedūros "Saugumo" modulyje sukurtas vartotojo parametras "Matomos procedūros". Parametro kintamajame galima nurodyti vieną arba kableliu atskirtus kelis procedūrų kodus. Jei vartotojui nurodytas šis parametras, tuomet languose "Procedūros", "Procesai" ir "Užduotys" rodomi tik parametre nurodytų procedūrų duomenys.
Matomi priedai

"Saugumo" modulyje sukurtas vartotojo parametras "Matomų priedų procedūros". Parametro kintamajame galima nurodyti vieną arba kableliu atskirtus kelis procedūrų kodus. Jei vartotojui nurodytas šis parametras, tuomet:

 • Lange "Proceso detalizavimas" skirsnyje "Užduočių priedai" priedų negalima nei atidaryti, nei atsisiųsti.
 • Lange "Užduoties detalizavimas" skirsnyje "Priedai" informacija nerodoma.
Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Užduoties aktualumo terminas". Jei jis užpildytas, tuomet užduoties vykdymui siūlant mažiausiai užduotimis apkrautą darbuotoją užimtumo skaičiavime imamos domėn tik tos užduotys, kurios gautos/perduotos per užduoties aktualumo terminą.
Langas "Užduoties atlikimas" Sukurta galimybė programiškai pakeisti numeruojamų priedų pavadinimų formatą.

Langai:

 • "Užduoties atlikimas"
 • "Užduoties perdavimas"
Jei yra rankinis planavimas ir darbuotojas pagal tabelį nedirba, tuomet duodamas įspėjimas su klausimu "Ar tikrai norite perduoti užduotį šiam darbuotojui?".

Modulis "Autoservisas"

Duomenys > Markės Panaikintas langelis "Tarptautinis pavadinimas".
Operacijos > Paskyros

Pakeitimai:

 • Ženkliai pagreitintas lango atsidarymas ir atsinaujinimas. Tai ypač juntama esant dideliam darbų ir paskyrų skaičiui.
 • Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo, kai dalims, kurias pateikia klientas, buvo žymima būsena "Gauta" arba "Perduota".
Veiksmai > Sąmatų importavimo nuostatų koregavimas Sukurtas. Sukurta galimybė operacijų grupėms nurodyti neskaidomas operacijas, kurių trukmę sąmatos importavimo metu vartotojas gali nurodyti pats.
Langas "Sąmatos importavimas" Supaprastintas skirsnio "Operacijos" duomenų pateikimas. Sukurta galimybė nurodyti neskaidomų operacijų trukmes.

Ataskaitos:

 • "Darbų pardavimų detalizacija"
 • "Neparduotų darbų žurnalas"
 • "Sąmata"
 • "Sąskaita-faktūra"

Ištaisytos klaidos:

 • Dėl kurios buvo rodomos grąžintos tiekėjams dalys ir subranga.
 • Darbo kaina buvo pateikiama pagal nupirktą dalių/subrangos kiekį, o ne pagal darbe nurodytą kiekį.
Operacijos > Dalių/subrangos pirkimo eiga Veiksme "Pajamavimas į sandėlį" ištaisyta klaida, dėl kurios pakoregavus kiekį į 0 nebuvo pakoreguojama pardavimo suma.
Axalta Sukurta galimybė į "Axalta" išmaniąsias svarstykles perduoti darbo duomenis: darbo Nr., valstybinį Nr., markę, modelį ir t. t.

Modulis "Kasos terminalai"

Operacijos:

 • Pardavimo įrašymas
 • Grąžinimo įrašymas
 • Avanso priėmimo įrašymas
 • Dovanų kupono pardavimo įrašymas
Į apmokėjimo operacijas įrašomi kasos aparatui priskirti skyrius ir projektas. Tai palengvina apmokėjimo operacijų filtravimą įmonių įsiskolinimo operacijų bei kasos pajamų orderių languose.

Modulis "E-prekyba"

API prekių likučiai Rezervuojami ir nepatikrintų vykdomų užsakymų prekių kiekiai.
Duomenys > Prekės

Skirsnyje "E-prekyba" sukurti langeliai, pateikiami su API metodu "GetArticles":

 • "Kiekis įpakavime",
 • "Ilgis",
 • "Plotis",
 • "Aukštis".
Užduotis "Prekių pristatymas" Sukurtas parametras, kurio pagalba galima nurodyti, ar sąskaitos-faktūros PDF prisegamas prie užduoties. Jei nurodoma "Taip", tuomet e-parduotuvė gali pasinaudoti API metodu "GetInvoiceFiles" ir pateikti prisegtą sąskaitos-faktūros PDF bylą klientui.
Užduotis "Prekių rezervavimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais užduotis tapdavo atlikta, nors rezervuotos ne visos prekės.