Leidimas 34.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 34.0.1.

Turinys

Modulis "Prekyba"

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Skolų kitimas Ataskaitose "Skolų kitimas" ir "Skolų kitimas su konvertavimu" ištaista teksto formatavimo klaida.
Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Ataskaitose "Prekių likučių kitimas" ir "Prekių likučių kitimas su savikainomis" ištaisyta teksto formatavimo klaida.