Leidimas 34.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 34.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kasos terminalai"
Modulis "E-prekyba"

Bendri pakeitimai

Langas "Vartotojų prisijugimai"

Pasikeitimai:

 • Jei vartotojas atjungiamas, netrukus automatiškai uždaroma ir jo Optimum programa.
 • Jei Optimum programa paliekama neuždaryta per naktį, ju uždaroma automatiškai. Tai reikalinga tam, kad būtų užtikrintas Optimum programos atnaujinimas, kuris daromas naktimis.
Hierarchiniai duomenys Ištaisyta klaida, dėl kurios hierarchinių duomenų kodai nebuvo atnaujinami, kai koreguojant buvo pakeičiamos tik raidės iš didžių į mažasias arba atvirkščiai.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas Jei "Organizacijos" modulio nuostatose langelyje "Įmonės kodas" nurodyta 11 skaitmenų, laikoma, kad duomenų bazėje vedama fizinio asmens apskaita vykdančio veiklą pagal veiklos liudijimą. Tokiu atveju eksportuojant mokėjimo pavedimus nurodoma, kad mokėtojas yra fizinis asmuo.
Langas "Naujo banko išrašo įrašymas" Nebeleidžiama koreguoti automatiškai pasiūlomo numerio.

Modulis "Prekyba"

Langas "Naujos įmonių įsiskolinimo operacijos įrašymas" Nebeleidžiama koreguoti automatiškai pasiūlomo numerio.
Langas "Naujo banko išrašo įrašymas" Nebeleidžiama koreguoti automatiškai pasiūlomo numerio.
Ataskaitos > Apyvarta Visose ataskaitose, kuriose apyvartos duomenys yra palyginami su ankstesniu laikotarpiu, sukurti parametrai "Ankstesnė pradžios data" ir "Ankstesnė pabaigos data". Tai leidžia lanksčiai pasirinkti palyginamą laikotarpį, kuris iki šiol visuomet būdavo lygus laikotarpiui prieš metus.

Ataskaitos:

 • Ataskaitos > Užsakytinos prekės > Užsakytinos prekės ir gaminiai
 • Ataskaitos > Užsakytinos prekės > Užsakytinos prekės ir žaliavos

Ataskaitos papildytos stulpeliais "Įrašas aktyvus", "Likutis", "Užsakymo likutis" ir "Max. likutis". Be to, neaktyvios prekės išskiriamos raudonu fonu. Neaktyvios prekės į užsakytinų prekių sąrašą gali patekti, jei:

 • yra aktyvių jų užsakymų,
 • jos yra trūkstamų gaminių sudėtyje.
Periodiniai užsakymai Jei užsakymo nuoroda prasideda tekstu "Periodinis", tuomet užsakymas nėra automatiškai padaromas neaktyviu, kai įrašoma ar koreguojama su juo susijusi sąskaita-faktūra.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos:

 • Darbo sutartis
 • Įsakymas dėl priėmimo į darbą
Dokumento data imama pirma darbo diena (ne savaitgalis ir ne šventė) prieš sutarties galiojimo pradžios datą.
Ataskaita "Įsakymas dėl atleidimo iš darbo" Dokumento data imama pirma darbo diena (ne savaitgalis ir ne šventė) prieš sutarties galiojimo pabaigos datą.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Ataskaitoje "Išmokėjimų suvestinė pagal datas ir darbuotojus" darbuotojo kodas išskirtas į atskirą stulpelį.

Modulis "Procesai"

Langas "Užduotys" Patikslintas neatliktų ir nesuplanuotų užduočių rikiavimas, kai rikiuojama pagal terminą.

Modulis "Autoservisas"

Langai:

 • Paskyrų žymėjimas
 • Paskyrų monitoringas
Lango atidarymo metu nurodomi parametrai išsaugomi registre.
E-serviso integracinis modulis Sukurti metodai, skirti informavimui apie darbo eigą ir kliento komunikavimui su autoservisu.

Modulis "Kasos terminalai"

Atsiskaitymo operacijos įrašymas Ištaisyta klaida, dėl kurios atsiskaitymo banko kortele atveju būdavo užfiksuojamas neteisingas čekio numeris.

Modulis "E-prekyba"

Langas "Prekybos modulio nuostatos" Sukurtas langelis "Sąskaitų-faktūrų serija". Kai atliekant užduotį "Prekių pristatymas" įrašoma sąskaita-faktūra, jos numeriui suteikiama nuostatose nurodyta serija. Tai gali būti reikalinga, jei norima, kad internetinės prekybos sąskaitų-faktūrų numeriams būtų suteikiama atskira nuo fizinės prekybos sąskaitų-faktūrų serija.
Langas "Prekybos modulio nuostatos" Sukurti langeliai "Sąskaitos-faktūros žinutės temos šablonas", "Sąskaitos-faktūros žinutės teksto šablonas" ir "Sąskaitos-faktūros žinutės priedo pavadinimo šablonas". Šablonuose galima naudoti pakeičiamus kintamuosius {OrderNo} ir {InvoiceNo}. Jei šie langeliai užpildyti, tuomet užduotis "Prekių pristatymas" gali pirkėjui išsiųsti automatinę el. pašto žinutę su sąskaita-faktūra.
Užduotis "Vežėjo iškvietimas"

Užduoties parametruose galima nurodyta ar:

 • Automatiškai atidaroma ataskaita "Pristatymo lapas".
 • Ataskaita "Pristatymo lapas" prisegama prie užduoties.