Leidimas 34.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 34.1.1.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "E-prekyba"

Bendri pakeitimai

Visi filtravmo langai Skirsnyje "Priedai ir istorija" sukurti langeliai "Pradžios data" ir "Pabaigos data". Jų pagalba betkurioje lentelėje galima išsifiltruoti įrašus, kurie buvo įrašyti/koreguoti/panaikinti per pasirinktą laikotarpį.
Visi detalizavimo langai skirsnis "Priedai" Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo įkeliant priedą, kurio bylos pavadinimas prasideda tarpo simboliu.

Modulis "Saugumas"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "SMTP" šalia langelio "Serverio adresas" sukurtas mygtukas "!" (kiti veiksmai), kurį paspaudus galima pasirinkti meniu "Bandymas". Jo pagalba galima patikrinti nurodyto SMTP serverio veikimą.

Modulis "Prekyba"

Langai:

  • "Naujos sąskaitos-faktūros prekės įrašymas"
  • "Naujos pirkimo grąžinimo prekės įrašymas"
  • "Naujos sandėlio išlaidų orderio prekės įrašymas"
Skirsnyje "Partijos" sukurtas mygtukas "A" (automatinis pasiūlymas). Paspaudus pasiūlomos partijos FIFO metodu.
Visi prekių operacijų koregavimo ir detalizavimo langai Skirsnyje "Prekės" stulpelio "Kiekis" langelių fonas išskiriamas oranžine spalva, jei prekei nurodytos partijos. Be to, užvedus pelytę ant tokio oranžinio langelio rodomas tooltip'as su partijų detalizacija.
Ataskaitos > Apyvarta Parametrų lange langeliai "Ankstesnė pradžios data" ir "Ankstesnė pabaigos data" automatiškai užpildomi 1 m. ankstesne data, negu nurodoma langeliuose "Pasirinkta pradžios data" ir "Pasirinkta pabaigos data".
Ataskaitos > Apyvarta > Detalizuota apyvarta Sukurtas stulpelis "Nuolaida".
Veiksmai > Operacijų importavimas Sukurtas. Veiksmo pagalba iš nustatyto XML formato bylos galima importuoti sąskaitas-faktūras ir pirkimo sąskaitas-faktūras, pateiktas kitų įmonėje naudojamų sistemų.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai Pakoreguotas veiksmas "Eurotax sąmatos importavimas" - pakoregavus sąmatą, jos PDF byla prisegama prie aktyvios užduoties.

Modulis "E-prekyba"

Proceso detalizavimo langas

Prekių sąraše spalvomis išskiriami užsakymo prekių pasikeitimai:

  • pašalintos prekės išskiriamos raudonu fonu,
  • naujai pridėtos prekės išskiriamos žaliu fonu,
  • jei pakeistas prekės kiekis, tuomet raudonu fonu išskiriama eilutė su senuoju kiekiu ir pridedama žaliu fonu išskiriama eilutė su naujuoju kiekiu.
Užduotis "Užsakymo registravimas" Užregistravus užsakymą iš karto įrašomas numatomas prekių rezervavimo sandėlio perkėlimo orderis.
Užduotis "Prekių rezervavimas" Prekių rezervavimo užduoties atlikimo metu rezervavimo sandėlio perkėlimo orderis yra pakoreguojamas atsižvelgiant į įrašyto užsakymo prekes ir sandėlį, kurie po užsakymo patikrinimo galėjo būti pakoreguoti.
Užduotis "Prekių pristatymas" Paslaugos parduodamos iš to paties sandėlio, kaip ir prekės. Tai palengvina tam tikrų ataskaitų analizę.