Leidimas 35.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 35.1.1.

Turinys

Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"

Modulis "Prekyba"

Operacijos > Sandėlio išlaidų orderiai > Kiti veiksmai Sukurtas veiksmas "Perkėlimo sandėlio pajamų orderio įrašymas". Šis veiksmas skirtas prekių perkėlimo su partijų informacija įrašymui.
Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Ataskaitoje "Prekių likučių kitimas su partijomis" sukurta galimybė ataskaitą suformuoti nesant "Prekybos" modulio uždarymų ir esant neigiamų prekių likučių analizuojamo laikotarpio pradžios datai.

Langai:

  • "Užsakymo koregavimas"
  • "Pirkimo užsakymo koregavimas"
Ištaisyta klaida dėl kurios neveikė automatinis numerio pasiūlymas.
Modulio uždarymas Ištaisyta klaida dėl kurios "Prekybos" modulio uždarymo metu kai kuriais atvejais buvo duodamas pranešimas "Nurodyta savikaina mažesnė už 0."
Pajamuojamų prekių savikainų apskaičiavimas Ištaisyta pajamuojamų prekių savikainos apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo, kai viename pajamavime tai pačiai prekei nurodomos kelios partijos.
Išlaiduojamų prekių savikainų apskaičiavimas Pagreitintas veikimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Ataskaitoje "Avanso negavę darbuotojai" sukurtas stulpelis "Avanso suma". Be to, ataskaita neberodo tų darbuotojų, kuriems pagal darbo sutartį avansas nėra numatytas.
Operacijos > Darbo sutartys > Ataskaitos Ataskaitoje "Įsakymas dėl priėmimo į darbą" žodyje "priimamas" ištaisyta gramatinė klaida.