Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 35.1.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 35.1.1.

Bendri pakeitimai

Pagrindinio programos lango mygtukų juostelė Sukurtas mygtukas "Standartinių filtrų atstatymas (Ctrl+F3)". Jei atsidarius lentelę ieškant duomenų pakeičiami filtrai, visus juos galima atstatyti paspaudus vieną mygtuką.
Visi programos langai Patikslinti programos vertimai rusų ir arabų kalbomis.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Gautinos prekės Ataskaita "Gautinos prekės" pervadinta į "Gautinos prekės pagal užsakymus" ir sukurta nauja ataskaita "Gautinos prekės pagal pristatymo datas", kurioje pateikiama ta pati informacija, bet vienoje lentelėje, todėl galimas filtravimas ir rikiavimas pagal savo poreikius.
Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Ataskaitoje "Prekių likučių kitimas su partijomis" ištaisyta klaida, dėl kurios į ataskaitą nebuvo įtraukiamos išlaidavimo operacijos, kurių data sutampa su laikotarpio pradžios data.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys

Pakeitimai:

 • Panaikinti stulpeliai "Terminas" ir "Suplanuota". Jų vietoje sukurtas stulpelis "Data". Šiame stulpelyje rodoma įrašymo, planavimo arba atlikimo data. Atitinkami duomenys rodomi ir stulpelyje "Laikas" bei "Trukmė".
 • Sukurtas stulpelis "Datos tipas", kuriame pateikiama informacija apie tai, kuri užduoties data yra nurodyta stulpeliuose "Data", "Laikas" ir "Trukmė".
Operacijos > Užduotys > Filtravimas Uždėjus filtrą "Procesas" visi kiti filtrai bloke "Procesas" nuimami, nes pasirinkus konkretų procesą jie nebeturi prasmės.
Operacijos > Procesai > Filtravimas Filtravimo požymių eiliškumas suvienodintas su lango "Užduočių filtravimas" bloko "Procesas" filtravimo požymių eiliškumu.
Operacijos > Procesai > Detalizavimas Skirsnyje "Užduotys" su stulpeliais "Terminas", "Atlikta" padaryti analogiški pakeitimai, kaip ir lange "Užduotys". Be to, sukurtas stulpelis "Trukmė" su bendra suma po lentele.
Operacijos > Procesai > Detalizavimas Skirsnyje "Užduotys" sukurti mygtukai "+" ("Išskleidimas") ir "-" ("Suskleidimas"). Paspaudus mygtuką "Suskleidimas" paliekamos matomos tik aktyvios proceso ir visų susijusių subprocesų užduotys. Paspaudus mygtuką "Išskleidimas" rodomos tiek aktyvios, tiek atliktos proceso ir susijusių subprocesų užduotys.
Operacijos > Procesai > Detalizacimas

Skirsnyje "Užduočių priedai" sukurtas mygtukai "Išrikiavimas didėjimo tvarka" ir "Išrikiavimas mažėjimo tvarka". Paspaudus pateikiamas pasirinkimas, pagal ką rikiuoti:

 • pavadinimą,
 • dydį,
 • datą ir laiką,
 • vartotoją.

Be to, veikiantis rikiavimas pažymimas paukštuku ir funkcionalumas perkeltas ir į vaizdo per visą ekraną langą.

Operacijos > Procesai > Detalizacimas

Skirsnyje "Užduočių priedai" sukurtas mygtukas "Filtravimas". Jį paspaudus atidaromas filtruojamų požymių sąrašas, kuriame paukštukais pažymėti šiuo metu veikiantys filtrai. Filtravimo požymiai tokie:

 • tik pridėti priedai,
 • visi priedai,
 • tik pasirinkto proceso priedai,
 • visų susijusių procesų priedai.

Be to, filtravimo funkcionalumas perkeltas ir į vaizdo per visą ekraną langą.

Operacijos > Procesai > Detalizacimas

Skirsnyje "Užduočių priedai" sukurtas mygtukas "Atsisiuntimas". Paspaudus jį atidaromas meniu su tokiais punktais:

 • Pasirinkto priedo atsisiuntimas,
 • Visų proceso priedų atsisiuntimas.

Be to, priedų funkcionalumas perkeltas ir į vaizdo per visą ekraną langą.