Leidimas 35.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 35.2.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Visi detalizavimo langai

Skirsnyje "Priedai" sukurti mygtukai "Išrikiavimas didėjimo tvarka", "Išrikiavimas mažėjimo tvarka" ir "Atsisiuntimas". Paspaudus mygtuką "Atsisiuntimas" atidaromas meniu su tokiais punktais:

  • Pasirinkto priedo atsisiuntimas,
  • Visų proceso priedų atsisiuntimas.
Modulis "SMS"

Sukurtas modulis "SMS", kurio pagalba galima atlikti automatinių SMS žinučių siuntimą. Šis funkcionalumas gali būti panaudotas pagal spec. poreikius kuriant veiksmus ar "Procesų" modulio užduotis.

Modulis "Prekyba"

Automatinis išlaiduojamų prekių partijų pasiūlymas Jei automatinis partijų pasiūlymas gali rinktis iš kelių partijų su vienodu galiojimo terminu, tuomet antras požymis į kurį atsižvelgiama yra pajamavimo data, o ne partijos numeris, kaip buvo iki šiol.
Langas "Partijos pasirinkimas" Lange "Partijos pasirinkimas" sukurtas stulpelis "Pajamavimo data".
Ataskaitos > Prekių likučių kitimas > Prekių likučių kitimas su partijomis Bloke "Partija" sukurtas stulpelis "Pasirinkta", kuriame nurdoma "Taip", jei partija buvo pasirinkta vartotojo, ir nurodoma "Ne", jei partija buvo automatiškai parinkta "FIFO" metodu "Prekybos" modulio uždarymo metu.

Modulis "Darbo užmokestis"

Langas "Darbo sutarties koregavimas" Pritaikyta nuo 2019 m. numatytiems 300 EUR max. NPD ir 555 EUR MMA.
Veiksmai > Formos FR0573 duomenų eksportavimas Pritakytas 2018 m. galiojusiam riboto darbingumo asmenų PNPD.

Modulis "Procesai"

Langas "Procedūros užduoties koregavimas" Langelyje "Spec. parametrai" sukurta galimybė įrašyti kelias teksto eilutes turinčias parametrų reikšmes.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Darbo ruošinio detalizavimas"

Skirsnyje "Prekės" stulpelyje kiekis priklausomai nuo prekės likučio standartiniame sandėlyje naudojamos tokios fono spalvos:

  • Jei sandėlio likutis pakankamas - žalia,
  • Jei sandėlio likutis nepakankamas, bet nelygus 0 - geltona,
  • Jei sandėlio likutis lygus 0 - raudona.