Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 36.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 36.0.0.

Modulis "Darbo užmokestis"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Mokesčių tarifai" panaikintas langelis "GPM".
Duomenys > Priskaitymų tipai Panaikintas stulpelis "Susiję su GPM" ir sukurtas stulpelis "GPM tarifas". Jei priskaitymų tipas nesusijęs su GPM, langelyje "GPM tarifas" reikia nurodyti 0%.
Veiksmai > Darbo užmokesčio priskaitymas GPM apskaičiuojamas atsižvelgiant į galimus skirtingus GPM tarifus, o NPD skirtingų GPM tarifų pajamoms taikomas proporcingai pajamų dydžiui.
Duomenys > Laiko tipai Stulpelyje "Vidutinio DU koeficientas" padidintas skaitmenų skaičius po kablelio, kad būtų galima nurodyti 0,6206 laiko tipui "L". Naujose duomenų bazėse automatiškai įrašoma 0,6206, o turimose duomenų bazėse būtina pasikeisti patiems vartotojams.
Operacijos > Darbo sutartys > Naujo įrašo įrašymas Standartinėmis reikšmėmis automatiškai užpildomi langeliai "NPD", "PNPD", "Darbuotojo VSDF įm. tarifas", "Įmonės VSDF įm. tarifas", "Atostogų trukmė", "Neapmokamų atostogų trukmė".
Veiksmai > Formos 1-SD duomenų eksportavimas Pritaikyta nuo 2019-01-01 pasikeitusiam formatui.
Veiksmai > Formos 2-SD duomenų eksportavimas Pritaikyta nuo 2019-01-01 pasikeitusiam formatui.

Modulis "Procesai"

Langai:

  • "Užduotys"
  • "Proceso detalizavimas"
Užduoties būsenos stulpelyje neatliktoms užduotims rodomas "check box'as", kurį galima pažymėti paukšteliu. Žymėjimas paukšteliu yra analogiškas užduoties atlikimo veiksmui. Be to, tai galima padaryti ne tik pelyte, bet ir klaviatūroje paspaudus tarpo klavišą.

Modulis "Autoservisas"

Dalių pirkimo eigos duomenų įrašymo langas Suvienodintas visoms eigos stadijoms. Be to, automatinis pardavimo kainų koregavimas daromas ne pagal tai, ar DB yra pardavimo kainos duomenys, o pagal tai, ar pardavimo kaina užrakinta ar ne.