Leidimas 37.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 37.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"

Bendri pakeitimai

Dokumentai, formuojami dviem kalbom (LT + EN) Suabstraktintas pardavėjo, pirkėjo ir apmokėjimo duomenų pateikimas. Tai padeda lengviau šio tipo ataskaitas pritaikyti pagal klientų poreikius.
Telefono numerio įrašymas

Tikrinami ir automatiškai formatuojami įrašomi duomenys:

  • Jei įrašytas numeris neprasideda nei "+", nei "00" nei "8", duodama klaida.
  • Leidžiami skaitmenys ir "-","+" leidžiamas tik kaip pirmas simbolis.
  • "-" automatiškai pakeičiama į " ".
  • " " (du tarpeliai) automatiškai pakeičiama į " " (vieną tarpelį).
  • Jei įrašytas numeris prasideda "8", automatiškai pakeičiama į "+370".
  • Jei įrašytas numeris prasideda "00", automatiškai pakeičiama į "+".

Šie formato sugriežtinimai reikalingi tam, kad įrašytais duomenimis galima būtų pasinaudoti iš programos siunčiant automatines SMS žinutes.

El. pašto įrašymas Patobulintas leidžiamo įrašyti el. pašto formato tikrinimas.

Modulis "Saugumas"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" sukurti langeliai "Tarptautinis šalies telefono kodas" (370), "Tarptautinio telefono ryšio kodas" (00) ir "Vietinio telefono ryšio kodas" (8). Šie duomenys reikalingi automatiniam telefono numerio formatavimui.
Langas "Naujo vartotojo parametro įrašymas" Ilgis praplėstas iki 200 simbolių.

Modulis "Pinigai"

Veiksmai > Mokėjimo pavedimų eksportavimas Pritaikyta vidiniams apmokėjimams Payseroje.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Operacijų importavimas Importuojant duomenis automatiškai sukuriami trūkstami klientai ir tiekėjai bei jų miestai.

Modulis "Darbo užmokestis"

Modulio uždarymas Patikslintas įmonės VSDF įmokų sąnaudų dalinimas pagal skyrius ir projektus: šios sąnaudos dalinamos proporcingai tik nuo tų priskaitymų sumos, kurie yra susijusiję su VSDF įmokomis.
Veiksmai > Formos GPM312 duomenų eksportavimas Sukurta.
Veiksmai > Formos FR0573 duomenų eksportavimas Panaikinta.