Leidimas 38.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 38.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Kasos terminalai"

Bendri pakeitimai

Automatinis naujų dokumentų numerių pasiūlymas

Pakeitimai:

 • Nauji numeriai parenkami tik tuo atveju, jei atitinkamuose operacijų tipuose (DK > Duomenys > Operacijų tipai) nurodyta ir dokumentų numerių pradžia ir pabaiga.
 • Parenkant naują numerį didžiausias numeris ieškomas tik tarp tokių numerių, kurių ilgis sutampa su operacijos tipe nurodytu pradžios numeriu. Tai išsprendžia problemą, kai norima pakeisti numerio skaitmenų skaičių ir programa nebegali korektiškai pasiūlyti naujų numerių.

Modulis "Didžioji knyga"

Duomenys > Operacijų tipai

Pasikeitimai:

 • Numerių pradžia ir pabaiga arba abi turi būti nurodytos, arba abi nenurodytos.
 • Numerių pradžia ir pabaiga, jei nurodytos, turi būti vienodo ilgio.
 • Jei dokumentų numerių pradžia nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.
 • Jei dokumentų numerių pabaiga nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.

Modulis "Pinigai"

Duomenys > Kasos

Pasikeitimai:

 • Kasos pajamų ir išlaidų orderių numerių pradžia ir pabaiga arba abi turi būti nurodytos, arba abi nenurodytos.
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderių numerių pradžia ir pabaiga, jei nurodytos, turi būti vienodo ilgio.
 • Jei kasos pajamų ir išlaidų orderių numerių pradžia nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.
 • Jei kasos pajamų ir išlaidų orderių numerių pabaiga nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Įmonės

Pasikeitimai:

 • Pardavimo/pirkimo užsakymų numerių pradžia ir pabaiga arba abi turi būti nurodytos, arba abi nenurodytos.
 • Numerių pradžia ir pabaiga, jei nurodytos, turi būti vienodo ilgio.
 • Jei dokumentų numerių pradžia nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.
 • Jei dokumentų numerių pabaiga nurodyta, ji turi atitikti dokumentų numerių šabloną.
Byla > Nuostatos

Pakeitimai:

 • Jei nurodoma automatiškai siūlomų prekių kodų pradžia, tuomet turi būti nurodoma ir prekių kodų pabaiga.
 • Prekių kodų pradžia ir pabaiga turi būti vienodo ilgio.
Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" sukurti langeliai "Įmonių kodų pradžia" ir "Įmonių kodų pabaiga". Jei nurodyti, tuomet automatiškai siūlomi įmonių kodai imami iš nurodyto intervalo.

Modulis "Kasos terminalai"

Duomenys > Kasos aparatai Vietoje langelių "Sąskaitų-faktūrų Nr. serija" ir "Grąžinimų Nr. serija" sukurti langeliai "Sąskaitų-faktūrų Nr. pradžia", "Sąskaitų-faktūrų Nr. pabaiga", "Grąžinimų Nr. pradžia" ir "Grąžinimų Nr. pabaiga".