Leidimas 38.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 38.1.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Telefonų numeriai

Patikslintas Lietuvos telefonų numerių automatinio formatavimo šablonas:

 • Vilniaus +370 5 XXXXXXX
 • Kauno +370 37 XXXXXX
 • Klaipėdos +370 46 XXXXXX
 • Šiaulių +370 41 XXXXXX
 • Panevėžio +370 45 XXXXXX
 • Kitų miestų ir mobilieji +370 XXX XXXXX
El. pašto adresai Patikslintas formatavimas, kai viename langelyje nurodomas daugiau negu vienas el. pašto adersas.
Automatinių el. pašto žinučių siuntimo veiksmai Ištaisyta klaida, dėl kurios nenurodžius žinutės teksto nebuvo įsimenama ir el. pašto paskyra.

Modulis "Prekyba"

Veiksmai > Outlook kontaktų atnaujinimas Sukurtas. Veiksmas Outlook programos kontaktuose sukuria katerogiją "Optimum" ir joje įrašo kontaktinius asmenis, įmones ir darbuotojus iš Optimum.
Veiksmai > Skolų užskaitų įrašymas FIFO metodu Sukurtas parametras "Užskaitomos skolos" su pasirenkamais variantais "Tik klientų skolos", "Tik tiekėjų skolos", "Visos skolos".
Operacijos > Pirkimo užsakymai Sukurtas veiksmas "Sandėlio pajamų orderio įrašymas". Veiksmas skirtas pas tiekėją užsakytų konsignacinių prekių pajamavimui.
Operacijos > Grąžinimai

Sukurti veiksmai:

 • "Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas".
 • "Atvirkštinio PVM operacijos panaikinimas".
Operacijos > Pirkimo grąžinimai

Sukurti veiksmai:

 • "Atvirkštinio PVM operacijos įrašymas".
 • "Atvirkštinio PVM operacijos panaikinimas".

Langai:

 • "Naujos sąskaitos-faktūros įrašymas"
 • "Naujos pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas"
Jei tarp automatiškai siūlomų prekių yra prekių iš skirtingų užsakymų su skirtinga kaina, duodamas pranešimas, kad kaina buvo suvienodinta su paskutinio užsakymo kaina.
Vartotojo parametrai Sukurtas parametras "Neleidžiama parduoti pigiau savikainos".
Langas "Įmonės koregavimas" Jei vartotojui nurodytas parametras "Neleidžiama koreguoti finansų", tuomet jam negalimas tiekėjo banko sąskaitos rekvizitų koregavimas.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaita "Darbo sutartis" Papildyta punktu (11) dėl darbuotojo asmens duomenų tvarkymo.
Ataskaita "Atsiskaitymo lapelis" Sukurta eilutė "Nepanaudota atostogų".
Ataskaita "Darbuotojai" Sukurti stulpeliai "Darbuotojo VSDF įm. tarifas", "Įmonės VSDF įm. tarifas", "Darbingumo lygis", "Neįgalumo galiojimo terminas", "Neįgalumo galiojimo trukmė (d.)".
Automatinis darbo užmokesčio apskaičiavimas Nedarbingumo pašalpa skaidoma pagal skyrius ir projektus, įrašytus tabelyje sirgimo dieną.
Veiksmai > Darbo užmokesčio išmokėjimas Sukurtas parametras "Išmokėjimų tipai". Skirtas tiems atvejams, kai norima išmokėti tik tam tikrų tipų išmokas.

Modulis "Procesai"

Vartotojo parametrai Sukurti vartotojo parametrai "Užduočių administratorius" ir "Procesų administratorius". Vartotojui neturinčiam šių parametrų atitinkamose lentelėse neveikia įrašymo, kopijavimo, koregavimo ir panaikinimo veiksmai, nors tokios teisės ir yra suteiktos.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyrų žymėjimas

Sukurtas nebūtinas parametras "Iškvietimo procedūra". Jei jis nurodytas, tuomet:

 • Darbuotojas veiksmo pasirinkimo sąraraše gal rinktis "Iškvietimas".
 • Pasirinkus "Iškvietimas" paklausiama, kuris darbuotojas iškviečiamas ir kokia iškvietimo priežastis (nebūtinas parametras). Pasirinkus, automatiškai startuojamas subprocesas su antra užduotimi paskirta pasirinktam darbuotojui su iškvietimo priežastimi įrašyta į pastabas.
 • Iškviečiamų darbuotojų sąrašas sudaromas iš visų prie proceso prisidėjusių darbuotojų.
 • Iškvietimo priežasčių sąrašas sudaromas iš iškvietimo procedūros pirmos užduoties spec. parametro reikšmių. Šis parametras nurodomas tokiu formatu: "Reasons=Reason1,Reason2...".
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė Sukurta ataskaita "Pakaitinių automobilių užimtumo grafikas", pavaizduojanti pasirinkto laikotarpio pakaitinių automobilių užimtumo duomenis grafiškai. Ataskaitos eilutės - automobiliai, stulpeliai - kalendorinės dienos, eilučių ir stulpelių gale patikiamos užimtų dienų ir neužimtų dienų skaičiai.
Ataskaitos > Kita Sukurta ataskaita "Operacijų apkrautumo suvestinė". Ataskaitos eilutės - operacijos, stulpeliai "Vykdoma", "Nesuplanuota", "Suplanuota", "Atlikta", "Iš viso" (stulpelių "Nesuplanuota", "Suplanuota" ir "Atlikta" suma). Apie kiekvieną operacijos būseną pateikiami du skaičiai - "Darbų sk.", "Suma (val.)".
E-autoserviso klientų informavimo apie remonto eigą langas internete Jei darbas atšauktas arba baigtas seniau nei prieš 3 mėn., duodamas atitinkamas pranešimas ir informacija neberodoma.

Langai:

 • "Darbo koregavimas"
 • "Darbo detalizavimas"
Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais neteisingai buvo spalvinamas operacijos stulpelio fonas.