Leidimas 39.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 39.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Bendri pakeitimai

Pagrindinis programos langas Meniu "Langai" sukurtas meniu punktas "Visų langų uždarymas".
Pagrindinis programos langas Mygtukų juostelėje panaikintas mygtukas "Uždarymas".

Modulis "Prekyba"

Duomenys > Prekės Patikslintas prekių pavadinimo ir tipo unikalumo užtikrinimo algoritmas. Prekės, kurių pavadinimo ir tipo junginys dubliavosi, išskirtos pavadinime įrašant dubliavimosi skaičių ir *.

Ataskaitos:

  • Prekių likučiai > Prekių likučiai pagal prekes ir sandėlius
  • Prekių likučiai > Prekių likučiai pagal prekes ir sandėlius (kryžminė ataskaita)
Ištaisyta prekių likučių apskaičiavimo klaida, kuri pasireikšdavo esant prekių su besidubliuojančiais pavadinimais ir tipais.

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys > Naujo įrašo įrašymas > Kiti priskaitymai > Įrašymas Sukurtas langelis "Algoritmas" su pasirinkimais "Mėnesinė alga", "Valandinis DU", "Fiksuota suma". Fiksuotos sumos algoritmas veikia taip, kaip papildomi priskaitymai buvo apskaičiuojami iki šiol. Kiti du variantai yra nauji.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Laiko suvestinė Sukurtas stulpelis "Lytis". Gali būti naudinga pildant statistikos formas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Priskaitymų ir atskaitymų suvestinė Sukurti stulpeliai "Lytis", "Priskaityta iš viso", "Atskaityta iš viso", "Išmokėtina suma". Gali būti naudinga pildant statistikos formas.
Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Atsiskaitymo lapeliai

Pakeitimai:

  • Sukurtas parametras "Pateikiamos nepanaudotos atostogos".
  • Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo rodomi tų darbuotojų atsiskaitymo lapeliai, kurie mėn. pabaigoje jau buvo atleisti.
Veiksmai > Atsiskaitymo lapelių išsiuntimas el. paštu Sukurtas parametras "Pateikiamos nepanaudotos atostogos".

Modulis "Procesai"

Procedūra "Kontaktas"

Procedūros vykdymo metu pasirenkamos įmonės ir kontaktinio asmens duomenys saugomi struktūriškai. Privalumai:

  • Lagnuose "Užduočių filtravimas" ir "Procesų filtravimas" sukurti langeliai "Įmonė" ir "Kontaktinis asmuo".
  • Filtravimas veikia net ir tuomet, jei būtų pakoreguotas įmonės pavadinimas ar kontaktinio asmens vardas ir pavardė.

Be to:

  • Kontakto planavimo ir atlikimo užduotyse spec. parametruose galima nurodyti ar įmonė/kontaktinis asmuo yra rodomi/koreguojami/privalomi.
  • Langelis "Kontaktinis asmuo" yra užrakinamas/atrakinamas. Jei "užrakintas", tuomet kontaktinis asmuo gali būti pasirinktas tik iš nurodytos įmonės kontaktinių asmenų, jei "atrakintas", tuomet gali būti pasirinktas laisvai. Standartinė reikšmė "Užrakinta".
Operacjos > Užduotys/Procesai Jei procedūroje ar procedūros užduotyje įrašytas neegzistuojantis spec. tipas, bandant atidaryti detalizavimo ar užduoties veiksmo atlikimo langą duodamas atitinkamas klaidos pranešimas.

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Darbai Ištaisyta klaida, dėl kurios kai kuriais atvejais neteisingai buvo spalvinamas operacijos stulpelio fonas.