Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 39.0.1

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 39.0.1.

Modulis "Saugumas"

Duomenys > Vartotojai > Kiti veiksmai > Vartotojo įrašymas visose duomenų bazėse Sukurtas. Vartotojas sukuriamas su tokiomis pačiomis teisėmis, kokios yra einamojoje duomenų bazėje. Jei kurioje nors duomenų bazėje vartotojas jau yra sukurtas, jo teisės toje duomenų bazėje nėra keičiamos.
Duomenys > Vartotojai > Kiti veiksmai > Vartotojo koregavimas visose duomenų bazėse Sukurtas. Visose duomenų bazėse vartotojo teisės suvienodinamos su einamosios duomenų bazės teisėmis. Jei kurioje nors duomenų bazėje vartotojo nėra, jis toje duomenų bazėje nėra sukuriamas.
Duomenys > Vartotojai > Kiti veiksmai > Vartotojo panaikinimas visose duomenų bazėse Sukurtas. Vartotojas panaikinamas ir einamojoje duomenų bazėje. Jei kurioje nors duomenų bazėje vartotojo nėra, klaidos nebus.
Duomenys > Vartotojai > Ataskaitos > Vartotojo modulių suvestinė pagal duomenų bazes Sukurta. Patogu norint sužinoti, kuriose duomenų bazėse vartotojas yra sukurtas ir kokius modulius jose jis gali matyti.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys Sukurtas grafinis užduočių vaizdavimas. Tam, kad ji būtų parodomas/paslepiamas, lange "Užduočių filtravimas" bloke "Grafikas" turi būti įjungiamas/išjungiamas filtras "Pradžios data". Grafiniame vaizde pasinaudojant pelytės drag/drop funkcionalumu galima užduotis planuoti, perplanuoti bei perduoti.

Langai:

  • "Užduoties planavimas"
  • "Užduoties atlikimas"
  • "Užduoties koregavimas"
Pasirinkus planuojamą užduoties atlikimo datą, automatiškai pasiūlomas laikas ne 00:00, o nuostatose nurodytas įmonės darbo pradžios laikas, pvz.: 8:00.
Operacijos > Procesai Ištaisyta klaida, kuri pasireikšdavo su procesais, turinčiais daugiau, negu vieną aktyvią užduotį.