Leidimas 39.0.2

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 39.0.2.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Grafinis užduočių planavimas

Grafiniame užduočių planavime padaryti patobulinimai:

 • Grafinko nustatymai atidaromi paspaudus apatiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką arba klavišų kombinaciją Ctrl+N.
 • Nustatymuose galima nurodyti, kaip vaizduojamos to paties darbuotojo tuo pačiu metu atliekamos paskyros - išskiriant į atskirus lygius (be persidengimo) ar paliekant viename lygyje (su persidengimu).
 • Perplanuojant paskyras (traukiant pelytės pagalba) pelytės kursorius viso paskyros perkėlimo metu išlieka tame pačiame paimtos paskyros taške.
 • Perplanuojant paskyras (traukiant pelytės pagalba) vaizduojama grafiko dalis lieka nepakitusi.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais keičiant grafiko mastelį nustatymų langas užsidarydavo.
 • Ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais mėlynu fonu išskirtos paskyros likdavo nepakeitusios fono net ir po to, kai buvo nuaktyvuotos arba priešingai.
Atsarginis duomenų kopijavimas Atsarginis duomenų kopijavimas pritaikytas labai didelių bylų archyvavimui naudojant 64 bitų ZIP standartą.

Modulis "Prekyba"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Pakuotės duomenų suvestinė

Pakeitimai:

 • Pervadinta į "Pakuotės suvestinė pagal pakuotės rūšis".
 • Papildyta stulpelių blokais "Pirkta vidaus rinkoje" ir "Pajamuota" (duomenys imami iš sandėlio pajamų orderių), tam, kad būtų galima įsitikinti, jog galutinis likutis atitnka visų ankstesnių stulpelių sumą.

Ataskaita gali būti naudinga pildant GPAIS duomenis apibendrinant prekes pagal pakuotės rūšis.

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Pakuotės suvestinė pagal prekes Sukurta. Ataskaita gali būti naudinga pildant GPAIS duomenis detalizuojant prekes.

Modulis "Darbo užmokestis"

Ataskaitos > Laikotarpio suvestinė > Atsiskaitymo lapeliai

Pateikiamas papildomas duomenų blokas su tokiomis eilutėmis:

 • Likutis laikotarpio pradžioje,
 • Išmokėta per laikotarpį (į šią sumą įtraukiami ir mokėti avansai, todėl atskaitytose sumose avansas nebeįskaičiuojamas),
 • Priskaičiuota per laikotarpį,
 • Atskaičiuota per laikotarpį,
 • Likutis laikotarpio pabaigoje.

Modulis "Procesai"

Operacijos > Užduotys Jei užduotis atlikta, jos rikiavimui nebeturi įtakos užduoties ar proceso prioritetas.
Operacijos > Užduotys > Filtravimas Bloke "Grafikas" prie langelio "Pradžios data" pateikiamas savaitės numeris. Be to, keičiant šią datą automatiškai keičiasi bloke "Užduotis" esantys langeliai "Pradžios data" ir "Pabaigos data".

Modulis "Kontaktai"

Operacijos > Kontaktai Bloke "Grafikas" prie langelio "Pradžios data" pateikiamas savaitės numeris. Be to, keičiant šią datą automatiškai keičiasi bloke "Kontaktai" esantys langeliai "Pradžios data" ir "Pabaigos data".